Ta strona używa ciasteczek (plików cookies). Dowiedz się więcej AKCEPTUJĘ
Zakończono
Węzeł cieplny

Startup technologiczny - pożyczka na uruchomienie produkcji węzłów cieplnych
>> Aukcja z zabezpieczeniem hipotecznym <<

0%
Kwota inwestycji:
200 000,00 zł
Wynagrodzenie
24%
Liczba rat
24
Zebrana suma:
0,00 zł
Zabezpieczenie
Weksel in blanco Poręczenie wekslowe Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Hipoteka
Rodzaj spłaty
Raty kapitałowo-odsetkowe

Pani Anna wraz z panem Jerzym są udziałowcami ALLTHERM sp. z o.o.

To nowo powstała firma technologiczna rozpoczynająca swoją działalność.

Pani Anna pełni funkcję Prezesa Zarządu a pan Jerzy jest Członkiem Zarządu a także udziałowcem większościowym i głównym ekspertem.

Spółka ALLTHERM z siedzibą w Katowicach została powołana do życia w celu realizowania przedsięwzięcia polegającego na produkcji i sprzedaży pomp ciepła oraz innych związanych z tym urządzeń i materiałów na rynku lokalnym (woj. śląskie) oraz ogólnokrajowym. Pompy ciepła to aktualnie jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań dostępnych na rynku w segmencie grzewczym. W ostatnich latach coraz powszechniej zastępują one kotły grzewcze, a w perspektywie kolejnych lat będą sukcesywnie wypierać je nie tylko z nowych ale i istniejących, nadających się do modernizacji obiektów.

Spółka ALLTHERM bazuje przede wszystkim na nabytym wykształceniu oraz doświadczeniu branżowym pana Jerzego, który posiada kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie produkcji oraz montażu różnego rodzaju źródeł ciepła oraz na kontaktach i zasobach posiadanych przez współrealizującą projekt panią Annę.

Dodatkowym atutem firmy są również kontakty stricte handlowe nabyte przez Pana Jerzego w okresie prowadzenia przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej – do aukcji dołączono listy referencyjne potwierdzające kompetencje.

Odbiorcami rozwiązań oferowanych przez ALLTHERM będą przede wszystkim takie podmioty jak PECe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperów, hurtownie instalacyjne, firmy instalatorskie  a także klienci indywidualni.

Na początkowym etapie działalności oferta firmy będzie się koncentrowała na sprzedaży małych i dużych węzłów cieplnych.

Firma ma już przygotowaną konkretną ofertę sprzętową i opracowany katalog produktów (w załączeniu do aukcji).

Produkcja węzła pierwszej kategorii kosztuje średnio 6 500 złotych, produkcja węzła drugiej kategorii to koszt około 30 000 zł.

Wielkość pierwszego zamówienia oraz prognozowane na podstawie nawiązanych kontaktów wielkości kolejnych zamówień.

W pierwszych 3 miesiącach działalności zakłada się sprzedaż  2-3 małych węzłów oraz 10-15 dużych węzłów.

Biorąc pod uwagę zarówno cenę wytworzenia produktu, jak i różnego rodzaju koszty zmienne, oszacowano w tych miesiącach przychód na poziomie 370-620 tysięcy złotych oraz zysk w granicach 25-60 tysięcy złotych (niższy pułap tylko w pierwszym miesiącu). W kolejnych miesiącach wartości te powinny systematycznie rosnąć, aż do ustabilizowania się na poziomie miesięcznego przychodu ~1 100 000 zł / zysku ~130 000 zł.

Cel Pożyczki

Spółka ALLTHERM  jest typowym startupem rozpoczynającym działalność produkcyjną. Jednakże dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu pana Jerzego oraz dzięki jego licznym kontaktom firma jest w stanie szybko uruchomić sprzedaż swoich rozwiązań na dużą skalę.

W chwili obecnej spółka poszukuje kapitału, który pozwoli jej na zrealizowanie pierwszych zamówień, które wpłynęły już od poszczególnych klientów. Pozyskanie 200 000 złotych w połączeniu z posiadanymi środkami własnymi pozwoli na zrealizowanie pierwszej partii zamówień oraz częściowe zabezpieczenie kolejnej partii.

UWAGA! Spółka  ALLTHERM prosi o opóźnienie terminu spłaty pierwszej raty pożyczki o 1 miesiąc, aby uzyskać czas na wyprodukowanie pierwszej partii węzłów cieplnych. Termin spłaty pierwszej raty pożyczki zostanie więc ustanowiony na dzień 15.08.2021

Zabezpieczenie pożyczki

Zabezpieczeniem pożyczki będzie:

- hipoteka na nieruchomości nr KW LD1O/00023994/7 (opinia o wartości dołączona do aukcji). Aktualnie hipoteka jest jeszcze obciążona zobowiazaniem na rzecz INVEST GLOBAL SP Z O.O., jednakże pożyczkobiorcy deklarują, że obecnie posiadają środki własne na spłatę tego zobowiązania. Jeżeli niniejsza aukcja pożyczkowa zakończy się sukcesem, to zobowiązanie zostanie spłacone i hipoteka zostanie zwolniona przed uruchomieniem środków z pożyczki. Wtedy możliwe będzie zabezpieczenie pożyczki wpisem hipotecznym który będzie jedynym obciążeniem tej nieruchomości - wpis na pierwsze miejsce.

- weksel in blanco;

- poręczenie wekslowe przez obu udziałowców Spółki a także przez właściciela nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne.

-  notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji (w trybie art. 777).

Bonusy

Dla inwestorów którzy udzielą pożyczki na kwotę minimum 50 tys. zł – dodatkowy 1 %.
Złożone oferty
Nikt nie złożył jeszcze oferty.
Aby uzyskać dostęp do danych pożyczkobiorcy należy się zalogować. Zaloguj się
Dokumenty
Aby uzyskać dostęp do dokumentów należy się zalogować. Zaloguj się
Nikt nie zadał jeszcze pytania.
Aby zadać pytanie należy się zalogować. Zaloguj się