Ta strona używa ciasteczek (plików cookies). Dowiedz się więcej AKCEPTUJĘ
FutureCapital

Future Capital jest portalem pożyczek społecznościowych dla firm.

Jesteśmy platformą, która łączy Przedsiębiorców oraz osoby prywatne - Inwestorów. Umożliwiamy właścicielom firm pozyskanie środków na rozwój swojego biznesu od osób, które są zainteresowane pomnażaniem posiadanych pieniędzy poprzez pożyczki społecznościowe.

Czym jest Future Capital ?

Future Capital to wyjątkowe miejsce w sieci, w którym osoby szukające atrakcyjnych możliwości zainwestowania posiadanego kapitału spotykają się z przedsiębiorcami, którzy potrzebują środków na rozwój własnego przedsiębiorstwa. Dzięki naszemu wsparciu prawnemu i formalnemu umowy pożyczkowe są jasne i przejrzyste, zaś ryzyko ograniczone do minimum. Z Future Capital zyskują zarówno pożyczkobiorcy, których firmy mogą się rozwijać, jak i inwestorzy, którzy uzyskują szansę wygodnego pomnażania posiadanych środków poprzez pożyczki społecznościowe.

Dla pożyczkobiorców:

- pożyczki niezależne od decyzji banków
- łatwe procedury
- szybka realizacja pożyczki

Dla inwestorów:

- zróżnicowane formy zabezpieczeń
- atrakcyjne oprocentowanie
- dodatkowe, ciekawe bonusy
- możliwość udziału w programie VIP (dla inwestorów na stałe współpracujących z FC)

Lista aukcji pożyczkowych

Wybierz aukcję na której chcesz zainwestować

Jesteśmy jednym z pierwszych w Polsce portali pożyczek społecznościowych. Zespół obsługujący portal futurecapital.pl posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu tego rodzaju pożyczek. Nasza specjalność to pożyczki dla firm na terenie całej Polski. Portal pożyczkowy Future Capital zyskuje coraz większe uznanie na ogólnopolskim rynku pożyczek społecznościowych.

Pożyczki społecznościowe to nowatorski sposób pozyskiwania środków finansowych dla Pożyczkobiorców na rozwój swoich firm od prywatnych osób, zwanych Inwestorami lub Pożyczkodawcami. Grupa takich Inwestorów prywatnych, czyli Pożyczkodawców decyduje się na udzielenie pożyczki społecznościowej firmie na określony cel. Podstawą działania naszego portalu pożyczek społecznościowych jest pozyskiwanie zarówno Pożyczkobiorców jak i Pożyczkodawców i kojarzenie ich ze sobą. Wszystko odbywa się online na specjalnie przygotowanej platformie internetowej. W ten sposób można uzyskać pożyczkę nawet w kilka dni, bo wszystko można załatwić zdalnie, bez wychodzenia z domu.

Naszymi klientami są zarówno Pożyczkobiorcy (tylko firmy), jak również Pożyczkodawcy (prywatni inwestorzy).

Weź pożyczkę na dowolny cel, która zgodnie z regulaminem portalu pożyczkowego może być  oprocentowana od 7% do 29% rocznie. Wartość wynagrodzenia za pożyczkę społecznościową, czyli tzw. oprocentowanie roczne w systemie social lending tj. pożyczkach społecznościowych zależy od
Pożyczkobiorców, którzy wystawiają ofertę i przedstawiają warunki pożyczki (kwota pożyczki, okres spłaty, zabezpieczenia pożyczki oraz maksymalne wynagrodzenie dla Inwestorów).
Wybór Pożyczkodawców następuje poprzez przeprowadzenie aukcji pożyczkowej.

Na naszej platformie rejestrują swoje wnioski pożyczkowe Pożyczkobiorcy, którzy pozostawiają dane swoich firm i własne dane osobowe, które są chronione certyfikatem bezpieczeństwa wystawionym dla  Future Capital . Następnie zadaniem pracowników Future Capital jest dokładne sprawdzenie działalności firmy przez ostatnie 2-3 lata. Dlatego prosimy Pożyczkobiorców o przesłanie PIT-ów lub CIT-ów za lata ubiegłe, bilansów firmy, jej rachunków wyników oraz wszelkich dokumentów mogących potwierdzić aktualną kondycję finansową firmy. Mamy również wgląd do danych krajowego rejestru długów poprzez bazy Biura Informacji Gospodarczej - BIG, Biura Informacji Kredytowej - BIK i Związku Banków Polskich - ZBP. Korzystamy także z danych wywiadowni gospodarczych. Do części z tych danych, dotyczących informacji na temat osób fizycznych, wymagana jest zgoda osoby zainteresowanej pożyczką (przepisy RODO). Informacje na ten temat są wówczas przedstawiane na aukcji pożyczkowej w postaci zamieszczenia banera z logotypami BIG/BIK/ZBP. Pojawienie się takich logotypów na aukcji informuje, że Pożyczkobiorca nie posiada przeterminowanych zobowiązań lub nie posiada ich wcale. Dzięki skutecznemu sprawdzeniu Pożyczkobiorcy oraz zabezpieczeniu pożyczki poprzez hipotekę nieruchomości i/lub przewłaszczenie środków trwałych i/lub cesję wierzytelności pożyczkobiorcy oraz obowiązkowe wystawienie weksla in blanco, często poręczonego przez osoby trzecie posiadające wymagane zabezpieczenie, a także przedstawienie notarialnego oświadczenia Pożyczkobiorcy o poddaniu się dobrowolnej egzekucji - nasze aukcje pożyczkowe są traktowane przez potencjalnych Pożyczkodawców, jako inwestycje o ograniczonym ryzyku.

Aukcja pożyczkowa polega na tym, że zarejestrowani na portalu futurecapital.pl  Pożyczkodawcy ustalają kwotę pożyczki i składają swoje oferty pożyczkowe  na konkretnej aukcji, która trwa zwykle od 3 do 14 dni (długość aukcji ustala Pożyczkobiorca). Zwycięzcą lub zwycięzcami aukcji są Pożyczkodawcy, którzy zaoferowali najniższe oprocentowanie, jeżeli dwóch lub więcej zaoferowało takie same oprocentowanie, to zwycięża ten, który zaoferował wyższą kwotę pożyczki, a jeżeli dwóch lub więcej zaoferowali takie same oprocentowanie i taką samą kwotę, to zwycięża ten, który wcześniej to zrobił. W ten sposób zostaje wyłoniony zwycięzca lub zwycięzcy aukcji pożyczkowej, która w momencie zakończenia obowiązuje do zawarcia umowy pożyczkowej pomiędzy Pożyczkobiorcą i zwycięzcami aukcji. Ostateczne warunki i  całkowity koszt pożyczki zależą od  potencjału Inwestorów, zainteresowanego dana aukcją.

Wycofanie się z aukcji po jej zakończeniu powoduje, że Pożyczkobiorca lub Pożyczkodawca zostaje, zgodnie z regulaminem portalu futurecapital.pl  obciążony karą pieniężną na rzecz portalu. Przypominamy, że każda oferta Pożyczkodawcy może zostać wycofana przed zakończeniem aukcji.

Po zakończeniu aukcji system komputerowy portalu generuje wszystkie dokumenty pożyczkowe potrzebne do zawarcia umowy i jej zabezpieczenia spełniające warunki pożyczki. Spłata pożyczki następuje najczęściej w ratach kapitałowo-odsetkowych.

W przypadku wystąpienia braku spłaty pożyczki Future Capital wspiera proces windykacyjny Pożyczkodawców, którzy mogą korzystać z usług uznanych na rynku polskim firm windykacyjnych z którymi współpracuje Future Capital. Pożyczkodawcy zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony Future Capital w realizacji procesu windykacyjnego. W przypadku wystąpienia opóźnienia w płatności raty pożyczki Pożyczkodawca powinien w sposób bezzwłoczny skontaktować się z Pożyczkobiorcą z prośba o wyjaśnienie zwłoki z płatnością, najlepiej mailowo. Jeżeli Pożyczkobiorca nie odpowiada, wówczas Pożyczkodawca powinien wysłać mailowo i kurierem (lub listem poleconym) zawiadomienie o wezwaniu do uiszczenia płatności. Jeżeli Pożyczkobiorca nadal nie odpowiada lub list zostanie zwrócony do Pożyczkodawcy jako nieodebrany, wówczas Pożyczkodawca ponawia zawiadomienie listowne kurierem  (lub  listem poleconym). W tym przypadku jeśli Pożyczkobiorca nadal nie podejmuje listu, to Pożyczkodawca ma prawo do rozwiązania umowy pożyczkowej i przejście na sądową windykację należności. W tym przypadku najlepiej skorzystać z usług firmy windykacyjnej lub biura prawnego, które będzie reprezentować Pożyczkodawcę w procesie windykacyjnym przedsądowym i/lub sądowym. W tym procesie Pożyczkodawca również może skorzystać ze wsparcia Future Capital.

Nasz portal wyróżnia na rynku pożyczek społecznościowych skuteczne tworzenie nowych możliwości zarówno dla Pożyczkobiorców oraz Pożyczkodawców.

Na naszym portalu Pożyczkobiorca może także uzyskać specjalny certyfikat Wiarygodnego Pożyczkobiorcy potwierdzający jego możliwości do zaciągania pożyczek, który jest pozyskiwany po dokładnym sprawdzeniu Pożyczkobiorcy i analizie jego firmy przez zespół analityków finansowych niezależnej firmy konsultingowej. Jest to zupełnie nowa usługa na rynku pożyczek społecznościowych obejmująca pożyczki znacznej wartości, to jest dla kwoty pożyczki powyżej 200 000 zł

Dla Pożyczkodawców, którzy planują wielokrotne inwestycje na portalu futurecapital.pl został stworzony Program VIP, dzięki któremu Pożyczkodawcy (inwestorzy) mogą przystępować do aukcji pożyczkowych na specjalnych warunkach. Każdy z Pożyczkodawców, który opłaci okres członkostwa w Programie VIP, może korzystać z aukcji specjalnych, oznaczonych VIP, gdzie będzie korzystać z dodatkowych 2 punktów % premii do wylicytowanego oprocentowania w zwycięskiej aukcji pożyczkowej, bez względu na licytowaną kwotę pożyczki. Pożyczki oznaczone VIP, to także pożyczki o niskim ryzyku pożyczkowym, w których występują o pożyczkę Pożyczkobiorcy z certyfikatem Wiarygodnego Pożyczkobiorcy i/lub pożyczki posiadające tzw. twarde zabezpieczenie (hipoteka, przewłaszczenie, cesja wierzytelności).

Wszyscy Pożyczkodawcy, którzy zainwestują w nowe udziały KAM sp. z o.o., właściciela portalu www.futurecapital.pl , otrzymują bezpłatny i bezterminowy status VIP.

Pytania i odpowiedzi