Ta strona używa ciasteczek (plików cookies). Dowiedz się więcej AKCEPTUJĘ
Zabezpieczenia

Zabezpieczenia pożyczek Future Capital

2019-01-26 16:49
Paweł Jarosz

Future Capital jest pośrednikiem pomiędzy Pożyczkobiorcą a Inwestorem. Efektem tego pośrednictwa jest spełnienie oczekiwanych wymagań każdego Inwestora przed udzieleniem pożyczki firmie Pożyczkobiorcy. Dlatego dla Future Capital najważniejsze jest, aby poza przedstawieniem aktualnych wyników, firma ubiegająca się o pożyczkę dysponowała zabezpieczeniem lub poręczeniem. Przy pożyczkach nie przekraczających 100.000,-zł, chociaż nie wymagane są zabezpieczenia w postaci hipoteki nieruchomości, to sprawdzane są wszystkie pozycje majątkowe firmy i jeżeli są niewystarczające, to wówczas wymagamy od Pożyczkobiorcy poręczyciela, który posiada majątek spełniający oczekiwania Inwestorów. Tego rodzaju pożyczki są nazywane Pożyczkami Zwykłymi i mimo, że nie wymagają poza wekslem In blanco i/lub poręczeniem wekslowym dodatkowych zabezpieczeń, Pożyczkobiorcy i ich majątek są dokładnie sprawdzane przed przystąpieniem do aukcji pożyczkowej.

Pożyczki powyżej 100.000,-zł, nazywane Pożyczkami Premium, wymagają ustanowienia hipoteki zabezpieczającej kwotę pożyczki i wynagrodzenia. Bardzo ważne przy sprawdzaniu majątku hipoteki jest dla nas niezajęcie hipoteki przez innego wierzyciela oraz zdolność nieruchomości do zbycia w momencie windykacji należności pożyczki.

Dodatkowo Pożyczkobiorcy Pożyczek Zwykłych jak i Premium podlegają dobrowolnemu Oświadczeniu o poddaniu się egzekucji z w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Oświadczenie to składane przed notariuszem, stanowi znaczne przyśpieszenie procedury windykacyjnej, w sytuacji braku spłaty pożyczki. To oświadczenie Pożyczkobiorcy wyłącza bowiem standardową procedurę sądową na rzecz bezpośredniej egzekucji komorniczej.

Kolejny wpis