Ta strona używa ciasteczek (plików cookies). Dowiedz się więcej AKCEPTUJĘ
Zakończono
Nowoczesna drukarnia cyfrowa - zakup dodatkowego wyposażenia<br>

Nowoczesna drukarnia cyfrowa - zakup dodatkowego wyposażenia

0%
Kwota inwestycji:
50 000 zł
Wynagrodzenie
23%
Liczba rat
12
Zebrana suma:
55 000 zł
Zabezpieczenie
Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Weksel in blanco Zastaw rejestrowy
Rodzaj spłaty
Raty kapitałowo-odsetkowe

UWAGA!
W tej aukcji jako zabezpieczenie zaproponowano zastaw rejestrowy. Na prośbę zainteresowanych Inwestorów, pod opisem aukcji zostały podane podstawowe informacje o tej formie zabezpieczenia wierzytelności.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pani Ewelina prowadzi firmę, której główna działalność skupia się na wydawaniu i redakcji książek, publikacji, folderów, gazet, materiałów marketingowych i ich druku.

Oferta firmy obejmuje kompleksowe usługi wydawnicze, marketingowo-reklamowe, projektów graficznych i poligrafii cyfrowej.

Pani Ewelina działa w swojej branży od 2007 roku.

W ostatnich dwóch latach znacząco rozbudowała Firmę.
W 2018 roku został zakupiony nowy sprzęt poligraficzny za kwotę ponad 550 tys. zł (faktury zakupowe i ewidencja środków trwałych dostępne do wglądu dla zarejestrowanych Inwestorów).

 

Charakterystykę usług swojej firmy pani Ewelina przedstawia następująco:

„Oferta firmy obejmuje kompleksową usługi:

  1. Wydawnicze
  • Wydawanie książki począwszy od projektu graficznego layoutu, projekcie typograficznym, składzie i łamaniu tekstu, druku, konfekcjonowaniu. Przedstawiamy nasze propozycje układu graficznego książki: liternictwo, stałe elementy, motywy ozdobne. Po akceptacji projektu wykonujemy skład książki. Korzystamy z rozwiązań automatyzujących i przyspieszających skład publikacji, dlatego też atutem naszych prac jest terminowość i solidność. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do firm, instytucji potrzebujących profesjonalnej i sprawnej obsługi zlecenia.
  • Ponadto oferujemy także usługą custom publishing, czyli przygotowaniem czasopisma od A do Z, zarówno od strony treści jak i formy. W ramach usług custom publishingowych piszemy uzgodnione z wydawcą  artykuły (serwis dziennikarski), pozyskujemy, tworzymy i selekcjonujemy materiał ilustracyjny (serwis fotograficzny), służymy wsparciem redakcyjnym (redagowanie artykułów i materiałów dostarczonych).
  1. Marketingowe i reklamowe
  • oferujemy kompleksową obsługę firm uwzględniając potrzeby marketingowe klientów. Zajmujemy się przygotowaniem i opracowaniem kampanii reklamowych począwszy od stworzenia ulotek, plakatów, banerów reklamowych, stron internetowych, poprzez kampanie medialne w mediach drukowanych i elektronicznych. W oparciu o nasze doświadczenie i ciągłe doskonalenie umiejętności prowadzimy innowacyjne, precyzyjne i kompleksowe realizacje wizerunkowe. Wykonujemy prace interaktywne i drukowane – kreatywne, artystyczne i sprzedażowe. Zawsze zwracamy uwagę na spójność wizualną, poprawność typograficzną i poprawność językową.

 

  1. Projektowania graficznego firma zajmuje się projektowaniem graficznym materiałów i przygotowaniem ich do druku z pełną obsługą plików postscriptowych i naświetleniem płyt do druku. Tworzymy kompozycje graficzno-tekstowe za pomocą specjalistycznego oprogramowania, wykonujemy impozycję prac oraz optymalnie określamy zastosowanie systemów produkcyjnych w poligrafii.

 

  1. Drukowanie – niskonakładowy druk materiałów promocyjnych i reklamowych. Skupiamy się przede wszystkim na druku uszlachetnianym i ekskluzywnym. Wykorzystując nasze nowoczesne technologie druku z wykorzystaniem zastosowania piątej stacji tonerów (kolor biały) w używanej przez nas maszynie produkcyjnej, jesteśmy w stanie zaproponować konkurencyjne rozwiązania. Wykorzystanie białego koloru w druku cyfrowym jest rozwiązaniem niespotykanym i jednocześnie drogim. Dodatkowo posiadamy możliwość złocenia bezmatrycowego co zdecydowania podwyższa konkurencyjność naszych produktów.”

Cel Pożyczki

Celem pożyczki jest zakup dodatkowych, nowoczesnych urządzeń do produkcji etykiet niskonakładowych. Dzięki zakupowi tych urządzeń zostanie poszerzona oferta drukarni pani Eweliny. 
Duże firmy produkcyjne niechętnie podejmują wyzwanie produkcji niskonakładowych, jeśli już to w cenach przewyższających wartość produktów. Strategia pani Eweliny polega na stworzeniu oferty dla małych przedsiębiorców potrzebujących profesjonalnej oprawy swoich produktów, ale nie wymagających dużych nakładów.

Wyniki Finansowe Firmy

Rok 2018

Przychód 174 tys. zł.

W tym roku firma dokonała zakupu nowego sprzętu za ponad 550 tys. zł (faktury zakupowe i ewidencja środków trwałych dostępne do wglądu dla zarejestrowanych Inwestorów). W związku z tym Firma wykazała stratę 20 tys. zł.

 

Rok 2019

Przychód 173 tys. zł.

W tym roku, pomimo obciążeń zakupowych z poprzedniego roku, Firma wykazała już niewielki zysk 0,5 tys. zł.

Zabezpieczenie pożyczki

Zabezpieczeniem pożyczki będzie:

- weksel in blanco;

-  notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji (w trybie art. 777).

- zastaw rejestrowy (przedmiotem zastawu będzie nowoczesna drukarka Rioch Pro C7200X zakupiona w 2018 r za kwotę 246 tys. zł – faktury zakupowe i ewidencja środków trwałych dostępne do wglądu dla zarejestrowanych Inwestorów).
Więcej informacji na temat jak działa zastaw rejestrowy - pod opisem aukcji.

Bonusy

Dla zwycięzcy aukcji, który udzieli pożyczki na całą kwotę (50 tys. zł) – dodatkowy 1%.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czym jest zastaw rejestrowy i jak zabezpiecza wierzytelności? 

Zastaw rejestrowy uregulowany jest w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku. Podobnie jak hipoteka jest jednym ze sposobów zabezpieczenia roszczeń wynikających z umów, których przedmiotem jest roszczenie pieniężne. Ma on na celu zabezpieczenie wierzyciela, aby dłużnik spełnił swoje zobowiązanie.

Cechą charakterystyczną zastawu rejestrowego jest to, że strony umowy zastawniczej mogą postanowić, aby zastawiony przedmiot pozostawić osobie, która go zastawiła. Ma ona zatem możliwość korzystania z niego, mimo tego, że zabezpiecza roszczenie wierzyciela.

Stronami umowy zastawu rejestrowego są zastawca i zastawnik.

Zastawcą, czyli osobą, która ustanawia zastaw rejestrowy, może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Musi posiadać prawo do rozporządzania prawem lub przedmiotem, który ma zostać zastawiony.

Zastawnik to wierzyciel, na rzecz którego ustanowiono zastaw.

Aby skutecznie ustanowić zastaw rejestrowy, należy zawrzeć umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego oraz wpisać zastaw do rejestru zastawów. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego wymaga zachowania formy pisemnej a następnie należy dokonać zgłoszenia przedmiotu zastawu do rejestru zastawów prowadzonego przez sąd rejonowy.  Przedmiot zastawu (np. maszyna) musi być jednoznacznie identyfikowalny (producent, model, numer seryjny, rok produkcji, wartość z rejestru środków trwałych).

Sąd dokonuje wpisu do rejestru zastawów na wniosek zastawnika lub zastawcy. Do wniosku, wypełnionego na urzędowym formularzu, należy dołączyć umowę zastawniczą.

Wniosek można złożyć także drogą elektroniczną, przy użyciu podpisu elektronicznego.

Jeżeli przedmiot zastawu obciąża więcej niż jeden zastaw (np. gdy jest kilku wierzycieli), to obowiązuje zasada że wnioski, które wpłynęły tego samego dnia, uważa się za złożone równocześnie, a ich pierwszeństwo będzie równorzędne.

Jeżeli wierzytelność, która została zabezpieczona zastawem rejestrowym, nie zostanie spłacona, podlega zaspokojeniu z przedmiotu zastawu. Następuje to na podstawie procedury egzekucyjnej zawartej w Kodeksie postępowania cywilnego (kpc). Dopuszczalne są jednak jej modyfikacje, które zostaną wskazane w umowie zastawniczej przez strony.

Galeria zdjęć

Złożone oferty
Kwota Wynagrodzenie Inwestor Data
50 000 zł 23 % Jola 2020.06.26
5 000 zł 23 % mstachowicz 2020.06.24
Aby uzyskać dostęp do danych pożyczkobiorcy należy się zalogować. Zaloguj się
Dokumenty
Aby uzyskać dostęp do dokumentów należy się zalogować. Zaloguj się
Nikt nie zadał jeszcze pytania.
Aby zadać pytanie należy się zalogować. Zaloguj się