Ta strona używa ciasteczek (plików cookies). Dowiedz się więcej AKCEPTUJĘ
Zakończono
Bik Big Zbp
Firma instalacyjno - budowlana. Zakup materiałów na realizację kontraktu podpisanego z Gminą.<br>

Firma instalacyjno - budowlana. Zakup materiałów na realizację kontraktu podpisanego z Gminą.

0%
Kwota inwestycji:
70 000 zł
Wynagrodzenie
21%
Liczba rat
12
Zebrana suma:
75 000 zł
Zabezpieczenie
Zastaw rejestrowy Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Weksel in blanco Weryfikacja BIK/BIG/ZBP
Rodzaj spłaty
Raty kapitałowo-odsetkowe

UWAGA!
W tej aukcji jako zabezpieczenie zaproponowano zastaw rejestrowy. Na prośbę zainteresowanych Inwestorów, pod opisem aukcji zostały podane podstawowe informacje o tej formie zabezpieczenia wierzytelności.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Leszek od 2009 roku prowadzi przedsiębiorstwo instalacyjno – budowlane.

Obecnie zatrudnia pięciu pracowników etatowych a jego obroty w ubiegłym roku sięgnęły 1 mln 615 tys. zł.

W tym miesiącu firma pana Leszka wygrała przetarg na prace instalacyjne na rzecz Gminy. Przetarg dotyczył remontu oświetlenia na kilku obiektach sportowych w kompleksie rekreacyjno – sportowym (boisko piłkarskie, boisko Orlik, korty tenisowe, Hala Sportowa).

W dniu 06.07.2020 został z Wójtem Gminy podpisany kontrakt opiewający na kwotę 194 tys. (kopia kontraktu w załączeniu do aukcji). Termin zakończenia prac został ustalony na dzień 05.10.2020.

Cel Pożyczki

W związku z realizacją podpisanego z Gminą kontraktu, pan Leszek potrzebuje pożyczki na zakup materiałów niezbędnych do jego realizacji.

Sytuacja epidemiczna spowodowała, że obroty firmy spadły z początkiem roku. Obecnie, od czerwca Firma generuje już dochód, jednak uzyskanie pożyczki znacznie ułatwi płynną realizację kontraktu (dane finansowe dołączone do aukcji).

Wyniki Finansowe Firmy

 Rok 2018

- przychód 936 tys. zł,

- dochód 227 tys. zł.

 

Rok 2019

- przychód 1 mln 615 tys. zł,

- dochód 112 tys. zł.

 

Rok 2020 do czerwca

- przychód 237 tys. zł,

- dochód 73 tys. zł.

Zabezpieczenie pożyczki

Zabezpieczeniem pożyczki będzie:

- weksel in blanco;

-  notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji (w trybie art. 777).

- zastaw rejestrowy (przedmiotem zastawu będzie koparko-spycharka New Holland LB 115B nr podwozia 00020413, zakupiona w 2013 r za kwotę 220 tys. zł – umowa sprzedaży i potwierdzenie uregulowania podatku dostępne do wglądu dla zarejestrowanych Inwestorów).

Więcej informacji na temat jak działa zastaw rejestrowy - pod opisem aukcji.

Bonusy

Dla zwycięzcy aukcji, który udzieli pożyczki na kwotę 50 tys. zł lub wyższą – dodatkowy 1 %.

Dla zwycięzcy aukcji, który udzieli pożyczki na całą kwotę (70 tys. zł) – dodatkowe 2 %.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czym jest zastaw rejestrowy i jak zabezpiecza wierzytelności? 

Zastaw rejestrowy uregulowany jest w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku. Podobnie jak hipoteka jest jednym ze sposobów zabezpieczenia roszczeń wynikających z umów, których przedmiotem jest roszczenie pieniężne. Ma on na celu zabezpieczenie wierzyciela, aby dłużnik spełnił swoje zobowiązanie.

Cechą charakterystyczną zastawu rejestrowego jest to, że strony umowy zastawniczej mogą postanowić, aby zastawiony przedmiot pozostawić osobie, która go zastawiła. Ma ona zatem możliwość korzystania z niego, mimo tego, że zabezpiecza roszczenie wierzyciela.

Stronami umowy zastawu rejestrowego są zastawca i zastawnik.

Zastawcą, czyli osobą, która ustanawia zastaw rejestrowy, może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Musi posiadać prawo do rozporządzania prawem lub przedmiotem, który ma zostać zastawiony.

Zastawnik to wierzyciel, na rzecz którego ustanowiono zastaw.

Aby skutecznie ustanowić zastaw rejestrowy, należy zawrzeć umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego oraz wpisać zastaw do rejestru zastawów. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego wymaga zachowania formy pisemnej a następnie należy dokonać zgłoszenia przedmiotu zastawu do rejestru zastawów prowadzonego przez sąd rejonowy.  Przedmiot zastawu (np. maszyna) musi być jednoznacznie identyfikowalny (producent, model, numer seryjny, rok produkcji, wartość z rejestru środków trwałych).

Sąd dokonuje wpisu do rejestru zastawów na wniosek zastawnika lub zastawcy. Do wniosku, wypełnionego na urzędowym formularzu, należy dołączyć umowę zastawniczą.

Wniosek można złożyć także drogą elektroniczną, przy użyciu podpisu elektronicznego.

Jeżeli przedmiot zastawu obciąża więcej niż jeden zastaw (np. gdy jest kilku wierzycieli), to obowiązuje zasada że wnioski, które wpłynęły tego samego dnia, uważa się za złożone równocześnie, a ich pierwszeństwo będzie równorzędne.

Jeżeli wierzytelność, która została zabezpieczona zastawem rejestrowym, nie zostanie spłacona, podlega zaspokojeniu z przedmiotu zastawu. Następuje to na podstawie procedury egzekucyjnej zawartej w Kodeksie postępowania cywilnego (kpc). Dopuszczalne są jednak jej modyfikacje, które zostaną wskazane w umowie zastawniczej przez strony.

 

Galeria zdjęć

Złożone oferty
Kwota Wynagrodzenie Inwestor Data
5 000 zł 20 % gucio11 2020.07.30
40 000 zł 21 % gregbonk 2020.07.30
10 000 zł 21 % pb 2020.07.30
5 000 zł 21 % Dominikag 2020.07.24
5 000 zł 21 % mstachowicz 2020.07.24
5 000 zł 21 % Ichigeki 2020.07.24
5 000 zł 21 % Mixdamian 2020.07.24
Aby uzyskać dostęp do danych pożyczkobiorcy należy się zalogować. Zaloguj się
Dokumenty
Aby uzyskać dostęp do dokumentów należy się zalogować. Zaloguj się
gregbonk
jaki jest stan koparki i jej aktualna wartość
Future Capital
Jest to właściwie koparko-spycharka. Jest sprawna, pracująca. Wartość może być oceniana na podstawie ofert sprzedaży tego samego typu (New Holland LB 115B) i rocznika (2010). Przykładowy link: https://www.ceneo.pl/90968374 https://www.otomoto.pl/oferta/new-holland-115b-koparko-ladowarka-new-holland-115b-jak-jcb-4cx-case-695-cat-434f-ID6D8xYD.html?;promoted https://allegro.pl/ogloszenie/new-holland-lb-115-b-koprako-ladowak-pelny-osprzet-9406785438
Aby zadać pytanie należy się zalogować. Zaloguj się