Jak zostać współwłaścicielem portalu pożyczkowego FutureCapital.pl?

Future Capital_jak inwestować pieniądze
Paweł Jarosz, Prokurent w KAM Sp. z o.o.

KAM Sp. z o.o., właściciel portalu pożyczek pomostowych dla firm: FutureCapital.pl w swojej umowie założycielskiej przewidział możliwość dołączenia kapitałowego Inwestorów. Inwestor może w każdej chwili dołączyć do Spółki jako udziałowiec i zostać współwłaścicielem portalu Future Capital.

Co należy zrobić, aby zostać współwłaścicielem Future Capital?

Pierwszym krokiem jest podpisanie z KAM Sp. z o.o. umowy inwestycyjnej, na mocy której Inwestor zobowiązuje się do zakupu określonej ilości udziałów. W ramach umowy staje się właścicielem udziałów spółki. Jaki korzyści za tym płyną? Przede wszystkim możliwość głosowania w sprawach związanych z działalnością spółki. Ponadto podział zysku, a także powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, podczas Zgromadzeń Udziałowców.

Każdy współwłaściciel platformy social lending FutureCapital.pl może co roku skorzystać z dywidendy, która jest wypłacana w przypadku osiągnięcia przez spółkę zysku. Zgodnie z umową spółki, jeśli Zgromadzenie Udziałowców przyjmie uchwałę o wypłacie dywidendy za dany rok finansowy, to współwłaściciel ma zagwarantowaną wypłatę dywidendy w wysokości max. 30% osiągniętego zysku netto.

Inwestor-Współwłaściciel podczas obowiązywania umowy inwestycyjnej (czyli do momentu zbycia udziałów) zyskuje bezpłatne członkostwo w Klubie VIP. Gwarantuje ono ekskluzywny bonus (dodatkowe 2 punkty %) podczas licytacji w każdej aukcji oznaczonej VIP.

Aktualna wartość kapitału zakładowego spółki z ograniczona odpowiedzialnością wynosi 238 000 zł. W najbliższym czasie planowane jest podwyższenie wartości spółki o 100%, czyli do kwoty ok. 500 000 zł i przekształcenie jej w spółkę akcyjną. Efektem tych działań ma być możliwość zadebiutowania na giełdzie. Wówczas wszyscy udziałowcy KAM Sp. z o.o. będą mieli możliwość dokonania bardzo korzystnej wymiany udziałów własnych na akcje będące w obrocie publicznym.

Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych Inwestorów do zakupu udziałów kapitałowych KAM Sp. z o.o.. Do wyboru pozostawiamy 3 możliwości inwestycyjne:

– 10 udziałów o wartości 15 000 zł

– 20 udziałów o wartości 30 000 zł

– 33 udziały o wartości 49 500 zł

Podsumowując, zakup udziałów KAM Sp. z o.o. spowoduje przede wszystkim wzrost kapitału spółki. Umożliwi to szybszy rozwój spółki. Ponadto posiadanie statusu współudziałowca daje bezpośrednią korzyść w bezterminowym uczestniczeniu w klubie VIP oraz oczywiście zyski wynikające z corocznej dywidendy, a także możliwości uzyskania akcji spółki po wyjątkowo korzystnej cenie.