Future Capital_pożyczki pomostowe

Czym są pożyczki pomostowe dla firm, kiedy można starać się o finansowanie pomostowe?

Pożyczka pomostowa dla firm jest krótkoterminowym (najczęściej do 12 miesięcy) wsparciem finansowym firmy, która oczekuje znacznie większego przypływu środków finansowych w bardziej odległej perspektywie. Tego typu pożyczki pomostowe dla firm są jednym z mechanizmów finansowych umożliwiających realizację większych przedsięwzięć (np. kilkumilionowych) w sytuacji, gdy dana firma nie dysponuje odpowiednimi środkami własnymi.