Czym są pożyczki pomostowe dla firm, kiedy można starać się o finansowanie pomostowe?

Future Capital_pożyczki pomostowe

Ogólnie można powiedzieć, że pożyczka pomostowa dla firm jest krótkoterminowym (trwającym najczęściej 12 miesięcy) wsparciem finansowym firmy, która oczekuje znacznie większego przypływu środków finansowych w bardziej odległej perspektywie.  Tego typu pożyczki pomostowe dla firm są jednym z mechanizmów finansowych umożliwiających realizację większych przedsięwzięć (np. kilkumilionowych) w sytuacji, gdy dana firma nie dysponuje odpowiednimi środkami własnymi. Pomost w postaci pożyczki zapewnia takiej firmie utrzymanie płynności finansowej, do czasu otrzymania oczekiwanych większych środków.

Przykłady finansowania za pomocą pożyczek pomostowych

Wyobraźmy sobie sytuację, w której przedsiębiorstwo potrzebuje własnej hali produkcyjnej. Właśnie pojawiła się na rynku atrakcyjna propozycja sprzedaży takiej hali w bardzo korzystnej cenie. Firma chciałaby sfinansować zakup z wykorzystaniem kredytu bankowego. Bank wymaga jednak wkładu własnego  wysokości np. 10% ceny zakupu. Zarząd przedsiębiorstwa nie chce, lub nie może sfinansować wkładu własnego ze środków firmy. Rozwiązaniem może być tu pożyczka pomostowa uzyskana za pomocą pożyczki społecznościowej dla firm.

Na co można przeznaczyć środki z pożyczki pomostowej?

Środki w ten sposób uzyskane mogą zostać przeznaczone na zapewnienie udziału własnego w banku. Bank zaś dzięki temu ma podstawy aby udzielić kredytu na zakup. Opisana powyżej sytuacja jest dosyć typowym przypadkiem, przy czym może być tu wiele różnych wariantów. Oto kilka przykładów:

  • Przedsiębiorca stara się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej i niezbędne jest wykazanie się własnym wkładem finansowym. Finansowanie pomostowe zapewni te środki;
  • Deweloper – pożyczka pomostowa na dokończenie budowy mieszkań lub domów, które po zakończeniu budowy zostaną sprzedane;
  • Firma handlowa – pożyczka pomostowa na rozwiązanie zatorów płatniczych w sytuacji, gdy firma oczekuje na spłatę;
  • Zakład produkcyjny oczekuje od kontrahenta dużej płatności z opóźnioną zapadalnością. Finansowanie pomostowe zapewni płynność do tego czasu;
  • Sprzedaż aktywów firmy. Firma sprzedaje np. własną nieruchomość jednak postępowanie sprzedażowe opóźnia się a środki finansowe są pilnie potrzebne;
  • Firma produkcyjna – leasing maszyn i pożyczka pomostowa zapewni wkład własny;

Pożyczki pomostowe pozyskiwane podczas aukcji publikowanych na platformie FutureCapital.pl, mogą być w wielu przypadkach bardzo pożytecznym mechanizmem finansowym. Co więcej, można pokusić się o stwierdzenie, że są korzystne dla obu stron, tj. zarówno pożyczkobiorcy jak i pożyczkodawcy.

Pożyczki pomostowe dla firm. Korzyści dla pożyczkobiorcy


Pożyczkobiorca zyskuje metodę chwilowego wsparcia, która zapewnia mu realizację długofalowych celów. Prawdą jest, że finansowanie pomostowe jest na ogół istotnie wyżej oprocentowane niż kredyt bankowy oraz kredyt pozabankowy. Trzeba jednak brać tu pod uwagę fakt, że są to obciążenia krótkoterminowe. Natomiast szybkości uzyskania takiego pomostu jest zaletą nie do przecenienia a potencjalne korzyści z tym związane mogą po wielokroć zrekompensować obciążenia związane z podwyższonym oprocentowaniem.

Korzyści dla pożyczkodawcy płynące z finansowania pomostowego

Pożyczkodawca, w przypadku Future Capital Inwestor, gdy inwestuje w pożyczkę pomostową, otrzymuje korzyści wynikające ze zwiększonego bezpieczeństwa swojej inwestycji, a co za tym idzie zmniejszonego ryzyka. W porównaniu do innych pożyczek społecznościowych, te pożyczki pomostowe są najczęściej udzielane kontrahentom, którzy w perspektywie spodziewają się znaczącego zastrzyku finansowego. Daje to większą pewność, że będą w stanie regulować terminowo swoje zobowiązania wobec pożyczkodawcy. Oczywiście, nie zwalnia to pożyczkodawcy z obowiązku sprawdzenia, czy spodziewane zasilenie finansowe jest poparte twardymi dokumentami, umowami, kontraktami itp.