Bezpieczeństwo pożyczek realizowanych przez FutureCapital.pl

Bezpieczeństwo pożyczek społecznościowych_kredyt pozabankowy

Zabezpieczenie pożyczek bankowych i pozabankowych

Gdy przeglądamy sposoby zabezpieczeń pożyczek bankowych i pozabankowych, to okazuje się, że są one bardzo podobne. System zabezpieczeń różni się od siebie jedynie jakością. Otóż bazy danych banków są bardzo zasobne, w związku z czym banki posiadają szereg informacji niedostępnych dla innych firm. Bankowy system zabezpieczeń jest też zdecydowanie bardziej wymagający. Wynika to z głównie z przepisów prawa bankowego, uzależnionego od Krajowego Nadzoru Finansowego. Ten w okresie pandemii stał się jeszcze bardziej restrykcyjny w stosunku do pożyczek pomostowych udzielanych firmom. Poza możliwościami uzyskania pożyczki znalazły się branże, które najbardziej ucierpiały z powodu obostrzeń związanych z COVID-19. Niskiemu oprocentowaniu zaczęły towarzyszyć bardzo wysokie prowizje własne i obowiązkowe ubezpieczenia pożyczek, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ponadto banki bardzo dokładnie analizują wyniki finansowe firm ubiegających się o pożyczkę lub kredyt. Powoduje to wydłużenie całej procedury i często powoduje dodatkowe obciążenie finansowe firm, które muszą sprostać oczekiwaniom bankowym.

Sytuacja przedsiębiorstw w kontekście zmian związanych z pandemią

Aktualne wymagania banków eliminują już na starcie firmy rozpoczynające działalność lub z krótkim okresem funkcjonowania na rynku oraz niewielkie firmy działające bez osobowości prawnej (na przykład działalności gospodarcze, niewielkie spółki cywilne, a także rolników czy sadowników). W podobnej sytuacji znajdują się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie posiadają znacznego kapitału zakładowego lub posiadają stratę w aktualnym bilansie. Dotyczy to również większych przedsiębiorców działających, jako spółki akcyjne. Te firmy dzisiaj często odchodzą z „kwitkiem” od okienka bankowego, starając się jedynie o kredyt poprawiający ich aktualną płynność finansową. Banki obawiają się, że niedopłynność tych firm wynika ze współpracy z podmiotami objętymi największym ryzykiem, wynikającym z pandemii. To powoduje, że pozabankowe pożyczki społecznościowe dla firm to aktualnie spora szansa uzyskania niezbędnego wsparcia finansowego dla tego rodzaju przedsiębiorstw.

Zabezpieczenia wymagane przy ubieganiu się o pożyczkę społecznościową

Future Capital jest portalem pożyczkowym dla firm, które znalazły się w sytuacji opisanej powyżej. Dla oceny wiarygodności firmy stosujemy podobnie jak to czynią banki, przegląd i analizę finansową podmiotów zgłaszających się po pożyczkę podmiotów. Następnie umieszczamy wniosek pożyczkowy na aukcji, w której uczestniczą zarejestrowani w naszej bazie inwestorzy. Przebieg aukcji wyłania zwycięzcę lub zwycięzców, którzy stają się pożyczkodawcami dla firmy ubiegającej się o środki finansowe.

Weryfikacja kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Proces weryfikacji rozpoczyna się od przedstawienia dokumentów finansowych firmy. Są one szczegółowo badane i analizowane, aby dopuścić do aukcji jedynie te podmioty, które mają możliwości spłacania pożyczki. Jeżeli aktualne wyniki finansowe i raporty BIK i BIG są pozytywne, to nadchodzi moment doboru zabezpieczeń. W przypadku pożyczki do 100 000 PLN wymagany jest weksel i oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej egzekucji. Wszystkie pożyczki przekraczające tę wartość, są objęte zabezpieczeniami trwałymi w postaci hipoteki nieruchomości, przewłaszczenia maszyn i urządzeń, czy zastawów rejestrowych. Trzeba tutaj dodać, że jeżeli pożyczkobiorca starający się o kwotę niższą niż 100 000 PLN nie wykazuje oczekiwanego zysku ze swojej działalności, to również jego pożyczka podlega zabezpieczeniu trwałemu.

Na co inwestor powinien zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji

Powyższe wymagania dotyczące zabezpieczeń pożyczek wraz z ich analizą finansową i oceną własną pożyczkodawców ryzyka danej pożyczki stanowią dla Inwestora podstawę do podejmowania decyzji pożyczkowej. Jeszcze w trakcie każdej aukcji inwestor (pożyczkodawca) może składać dodatkowe pytania wyjaśniające lub uzupełniające do pożyczkobiorców, na które musi otrzymać odpowiedź. Inwestor może również zażądać dodatkowego zabezpieczenia w uzasadnionych przypadkach.