W co inwestować w 2022 roku? Inwestycje alternatywne.

inwestycje alternatywne

Pandemia koronawirusa spowodowała duże zmiany na rynkach inwestycyjnych. Przedsiębiorcy zmuszeni zostali do zmodyfikowania portfolio swoich inwestycji i poszukiwania nowych kierunków lokowania kapitału. U schyłku roku wielu z nich ponownie zadaje sobie – w co inwestować w 2022 roku? Jak mądrze i bezpiecznie pomnażać swoje środki? Sprawdźmy.

Inwestycje alternatywne z kilkunastoprocentową stopą zwrotu

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej interesują się finansowaniem społecznościowym. Crowdfunding jest obecnie jedną z najpopularniejszych płaszczyzn inwestowania. Inwestycja w przedsiębiorstwa poszukujące zewnętrznego finansowania okazała się bezpieczną i atrakcyjna drogą wykorzystania kapitału. Za pośrednictwem platformy crowdfundingowej, przedsiębiorca może wybrać ciekawą inwestycję, wspierając rozwój polskich przedsiębiorstw, jednocześnie na tym zarabiając.
Jednym z ciekawych przykładów alternatywnej formy inwestowania jest platforma społecznościowa futrecapital.pl

Na czym polega idea Peer to Peer Business Lending w praktyce?

Idea pożyczek społecznościowych nie jest nowa. Na świecie ma już ponad 15-letnią tradycję. Pojęcie social lendingu wywodzi się z Wielkiej Brytanii i USA. Już w 2005 roku znana była tam idea peer to peer business lending, która rozpowszechniła się wraz z rozwojem internetowej technologii. Nieograniczony dostęp do sieci umożliwił wzajemne kontakty między zainteresowanymi stronami i rozwój takiej formy inwestowania.
Z czasem pomysł przyjął się również w Polsce. Niemałe znaczenie w rozpowszechnieniu crowdfundingu miały coraz bardziej wyśrubowane wymogi kredytowe. Jeszcze kilka lat temu uzyskanie pożyczki w banku było znacznie łatwiejsze niż obecnie. Nawet podmioty z transparentną historią kredytową napotykają na liczne problemy natury formalnej i proceduralnej, które znacznie wydłużają czas oczekiwania na decyzję kredytową. Ta sytuacja sprawiła, że przedsiębiorcy poszukują alternatywnych źródeł pozyskania funduszy na rozwój firmy. To właśnie w tym miejscu pojawia się przestrzeń dla finansowania społecznościowego.

Jak działają pożyczki społecznościowe Future Capital

Przedsiębiorca, który potrzebuje zastrzyku finansowego, składa wniosek pożyczkowy na platformie FutureCapital.pl. Właściciele tego portalu postawili na indywidualne spojrzenie przy weryfikacji przedsiębiorców. Kwintesencją Peer to Peer Business Lending w wydaniu Future Capital stało się stworzenie bezpiecznego środowiska dla inwestorów. Spółka realizuje to zarówno za pomocą zawansowanych rozwiązań IT, ale też osobistego doświadczenia pracowników spółki. Po etapie weryfikującym kondycję finansową, oferta potencjalnego przedsiębiorcy jest publikowana w formie aukcji pożyczkowej.

Każda z aukcji zawiera informacje dotyczące celu inwestycji, czasu trwania zobowiązania oraz proponowanego wynagrodzenia dla inwestorów. Natomiast osoby z grona inwestorów zarejestrowanych na platformie FutureCapital.pl mają możliwość składania swoich ofert. Po zakończeniu aukcji zwycięzcy podpisują umowę z pożyczkobiorcą i uruchamiają środki finansowe. W tym momencie pożyczkobiorca może już rozpoczynać swoją inwestycję w firmę. Ustalana jest forma zwrotu z tej alternatywnej inwestycji i od tej pory na konto inwestora od pożyczkobiorcy wpływa ustalone wynagrodzenie wraz z zainwestowanym kapitałem.

Zabezpieczenia inwestycji alternatywnych na platformie FutureCapital.pl

Podejmując decyzję o wejściu w obszar pożyczek społecznościowych warto zwrócić uwagę na to jakie zabezpieczenia oferuje dana platforma. W Future Capital jedną z form zabezpieczenia jest weksel in blanco oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Są to wymogi konieczne przy każdej, prywatnej pożyczce, zaciąganej za pośrednictwem tej platformy.
W przypadku gdy kwota pożyczki przekracza 100 tys. zł., stosowane są dodatkowe zabezpieczenia. Od przedsiębiorcy wymaga się np. hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub cesji wierzytelności. Każdy inwestor powinien indywidualnie podjąć decyzję, czy takie formy zabezpieczeń są dla niego wystarczające. Więcej o rodzajach zabezpieczeń pożyczek można przeczytać tutaj https://www.futurecapital.pl/blog/zabezpieczenia-pozyczki-co-warto-o-nim-wiedziec-i-jaki-rodzaj-wybrac/.

Zwłaszcza teraz, gdy 2022 rok zapowiada się znów dość trudnym czasem dla inwestorów. Mimo, że sytuacja na świecie wciąż jest niepewna, wcale nie oznacza to, że trzeba rezygnować z inwestowania. Zaleca się jednak rozważne i przemyślane podejmowanie decyzji. Warto również wnikliwie przeanalizować udostępniane przez pożyczkobiorcę dokumenty finansowe. Na ich podstawie inwestor może ocenić kondycję finansową przedsiębiorcy i oszacować ryzyko lokowania kapitału w daną firmę.

Pożyczki społecznościowe wydają się być najlepszą odpowiedzią na to, w co inwestować w 2022 roku. Pozwalają inwestorom na dywersyfikację portfele inwestycyjnego i mądre oraz bezpieczne lokowanie kapitału w czasach kryzysu.