Zabezpieczenia pożyczki – co warto o nich wiedzieć i jaki rodzaj wybrać

Pożyczki społecznościowe cieszą się niesłabnącą popularnością. Dla osób dysponujących środkami finansowymi jest to idealne rozwiązanie, by je rozsądnie zainwestować. Dla pożyczkobiorców są atrakcyjne głównie ze względu na mniej wymogów niż przy umowach z bankiem. Uproszczone procedury udzielania pożyczek społecznościowych rodzą jednak u pożyczkodawców szereg wątpliwości. Czy przedsiębiorca będzie spłacał swoje zobowiązania terminowo? A jeśli nie, co wtedy?

Pożyczkodawcy zawsze muszą brać pod uwagę możliwość, że pojawi się problem ze spłatą rat pożyczki przez dłużnika. Najlepszym sposobem na zminimalizowanie utraty środków finansowych jest zabezpieczenie pożyczki, które ułatwia egzekucję długu i odzyskanie całej kwoty. Rodzajów zabezpieczeń pożyczek jest wiele – warto je znać, tak by móc dopasować je do swoich oczekiwań i indywidualnej sytuacji.

Czym jest zabezpieczenie pożyczki i jakie są jego rodzaje

Zabezpieczenie pożyczki to narzędzie mające na celu zmniejszenie ryzyka, że pożyczkodawca nie odzyska przekazanych środków w ustalonym terminie. W przypadku pojawienia się problemów z wyegzekwowaniem spłaty należności, inwestor może zaspokoić swoje roszczenia na podstawie zabezpieczenia pożyczki. Dzielimy ja na: zabezpieczenia osobiste oraz rzeczowe. Przyjrzymy się im bliżej i proszę mieć na uwadze, że to nie inwestor decyduję o zabezpieczeniu, a pożyczkobiorca.

Osobiste zabezpieczenia pożyczki

Weksel in blanco – jak zabezpieczyć pożyczkę wekslem

Zabezpieczenie wekslowe jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań. Weksel to rodzaj papieru wartościowego, stanowiący bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej sumy przez osobę, której podpis widnieje na dokumencie. Co ważne, weksel in blanco nie zawiera sumy wekslowej. Jest ona określana w oddzielnej deklaracji wekslowej, określającej w jakich okolicznościach dokument zostanie uzupełniony. Dla pożyczkobiorcy weksel in blanco to najprostszy sposób na podniesienie swojej wiarygodności w oczach inwestora.

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Ten rodzaj zabezpieczenia jest również często wybierany przez pożyczkodawców, ponieważ umożliwia im szybki zwrot środków finansowych, w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się z umowy. Ta forma postępowania opisana jest w art. 777 Kodeksu Cywilnego i jest bardzo przejrzysta. Pożyczkobiorca wystawia pisemne oświadczenie o tym, że w przypadku braku spłaty pożyczki, dobrowolnie poddaje się egzekucji. Taki dokument ma postać aktu notarialnego w i praktyce umożliwia wszczęcie egzekucji komorniczej niemal natychmiast, bez postępowania nakazowego.

Rzeczowe zabezpieczenia pożyczki

Przewłaszczenie przez zabezpieczenie

Ta forma zabezpieczenia polega na tym, że pożyczkobiorca przenosi prawo własności określonej części majątku na pożyczkodawcę. Częścią może być nieruchomość, samochód, a nawet zwierzęta. Choć prawo własności przenoszone jest na pożyczkodawcę, to dłużnik zachowuje prawo władania przedmiotem przewłaszczenia – cały czas pozostaje on do jego dyspozycji. Po spłacie długu pożyczkobiorca odzyskuje utracone prawo własności.  Jeśli nie wywiąże się z zobowiązań – wierzyciel ma prawdo sprzedać przewłaszczone nieruchomości i przedmioty bądź udostępnić je do użytku odpłatnie, by w ten sposób zaspokoić swoje roszczenia.

Hipoteka – jak zabezpieczyć pożyczkę hipoteką

Ta forma zabezpieczenia ma formę wpisu do księgi wieczystej nieruchomości. Opiera się na zastawieniu nieruchomości (mieszkania, domu, lokalu usługowego, działki). W przeciwieństwie do przewłaszczenia, hipoteka nie wiąże się z przeniesieniem własności. Właścicielem nieruchomości niezmienne pozostaje pożyczkobiorca – dłużnik, który może swobodnie z niej korzystać i nią zarządzać. W przypadku niemożności spłaty długu komornik wystawia nieruchomość na licytację. Jeśli pożyczkodawca ma jeszcze innych dłużników, pierwszeństwo w spłacie roszczeń przysługuje wierzycielowi, który jest wpisany do księgi wieczystej nieruchomości. Warto wiedzieć, że pożyczkę społecznościową (lub inną pożyczkę pozabankową) można zabezpieczyć nawet nieruchomością, która jest obciążona kredytem. Należy pamiętać o fakcie, że musi pozostać w hipotece wolna kwota, która zabezpieczy interesy inwestora.

Dlaczego należy przeanalizować sposoby zabezpieczenia pożyczki

Zabezpieczenie pożyczki niosą ze sobą szereg korzyści, zarówno po stronie pożyczkobiorcy jak i wierzyciela. Są formą gwarancji, że pożyczone pieniądze zostaną zwrócone, nawet w przypadku nagłych problemów ze spłatą zobowiązania. Dla pożyczkodawcy przedsiębiorcy, którzy zgadzają się na określone zabezpieczenie są bardziej wiarygodni, co przekłada się na atrakcyjniejsze warunki współpracy. Pożyczkodawca, mając pewność, że nie straci swojego kapitału, będzie bardziej skłonny zaproponować wyższą kwotę wsparcia oraz niższe oprocentowanie. Dla pożyczkobiorcy zabezpieczenie pożyczki zmniejsza szansę na popadnięcie w tzw. spiralę zadłużenia. Jeśli nawet pojawią się jakieś problemy finansowe, długi zostaną spłacone zgodnie z ustalonym zabezpieczeniem.