Pożyczka pod zastaw hipoteki dla firm

Pożyczka pod zastaw hipoteki dla firm

Pożyczki hipoteczne w Future Capital

Dla wszystkich pożyczek społecznościowych udzielanych za pomocą platformy FutureCapital.pl wymagane są rzetelne zabezpieczenia. Jednym z zabezpieczeń najmilej widzianych przez inwestorów, czyli precyzując – pożyczkodawców jest pożyczka pod zastaw hipoteki. Pożyczka hipoteczna jak się okazuje jest gwarantem wiarygodności przedsiębiorcy aplikującego o pożyczkę. Zabezpieczenie hipoteką sprawia, że inwestycja w polskie przedsiębiorstwa staje się po prostu atrakcyjniejsza dla potencjalnego inwestora.

Pożyczki pod hipotekę są uznawane za najlepiej zabezpieczone. Pożyczka hipoteczna określana jest jako zabezpieczenie twarde. Nieruchomością, która stanowi gwarancję spłaty pożyczki hipotecznej może być:

  • dom,
  • kamienica,
  • mieszkanie,
  • nieruchomość przemysłowa,
  • działka budowlana,
  • grunt rolny.

Zabezpieczenie, jakie gwarantuje pożyczka hipoteczna powoduje, że jeżeli pożyczkobiorca nie spłaci zaistniałych zobowiązań, to pożyczkodawca może doprowadzić do egzekucji ich właśnie z zabezpieczenia hipotecznego. Pożyczka pod zastaw hipoteki daje inwestorom gwarancję spłaty w przypadku problemów z odzyskaniem wierzytelności.

Jakie zabezpieczenia pożyczek hipotecznych można spotkać na platformie FutureCapital.pl?

Obligatoryjnymi zabezpieczeniami są weksel in blanco i oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Ponadto przedsiębiorca może wyrazić zgodą na weryfikację w BIG, BIK i ZBP. Dodatkowe zabezpieczenia to przewłaszczenie na zabezpieczenie, cesja wierzytelności kontraktu czy wreszcie zabezpieczenie hipoteką.

Jak wygląda proces otrzymania pożyczki pod hipotekę na platformie FutureCapital.pl?

Gdy aukcja pożyczkowa na platformie zakończy się sukcesem, to wówczas u notariusza następuje potwierdzenie zawarcia cywilnoprawnej umowy pożyczki. Podczas tej czynności jako zabezpieczenie dokonuje się wpisu do hipoteki. Hipoteka jest ustanawiana na nieruchomości, do której właściciel firmy ma prawo własności lub użytkowania wieczystego.

Przeznaczenie środków pozyskanych dzięki pożyczce hipotecznej

Przedsiębiorca środki pozyskane podczas aukcji przeznacza zazwyczaj na rozwój firmy, inwestycje rozszerzające możliwości i potencjał przedsiębiorstwa, zwiększenie płynności finansowej czy wreszcie jako środki na przeterminowane zobowiązania.

Jakie są koszty pożyczki hipotecznej udzielanej za pomocą platformy FutureCapital.pl?

Każdy pożyczkobiorca może osobiście oszacować koszty pożyczki hipotecznej. W jaki sposób to zrobić? Wystarczy wejść na stronę https://www.futurecapital.pl/pozyczki-dla-firm#kalkulator i skorzystać z zamieszczonego tam kalkulatora. Na podstawie danych wprowadzonych do systemu wyliczana jest miesięczna rata. Danymi niezbędnymi do określenia kosztu pożyczki hipotecznej są:

  • kwota pożyczki hipotecznej,
  • proponowane wynagrodzenie dla inwestora,
  • czas trwania pożyczki.

Na wysokość miesięcznego kosztu pożyczki pod hipotekę składają się rata kapitałowa oraz wynagrodzenie dla inwestora. Przy wyliczeniu wysokości miesięcznej raty należy także zwrócić uwagę także na prowizję samego portalu, która jest naliczana jedynie w momencie zakończenia aukcji z sukcesem. Przedsiębiorcom może nasunąć się pytanie, czym właściwie jest zakończenie aukcji z sukcesem? Polega ono na tym, że zebrane zostało przynajmniej 90% kwoty, o którą aplikuje przedsiębiorca, co zgodnie z regulaminem FutureCapital.pl skutkuje tym, że może ona zostać zamknięta.

Kolejnym kosztem, jaki niesie za sobą pożyczka pod zastaw hipoteki jest uregulowanie należności wynikających z podpisania aktu notarialnego. Pożyczka społecznościowa dla firm niesie za sobą co najmniej kilka zobowiązań finansowych dla przedsiębiorcy. Pierwszym z nich jest opłacenie notarialnego potwierdzenia podpisu na wekslu in blanco, zapłata za oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, a w przypadku hipoteki dodatkowo jest to koszt wpisu do księgi wieczystej. Wszystkie powyższe koszty należy uwzględnić w globalnym rozliczeniu pożyczki pod zastaw hipoteki.

Pożyczka hipoteczna versus kredyt hipoteczny

Podstawowa różnica pomiędzy pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym polega na tym, że kredytu, zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem mogą udzielać banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Pożyczki natomiast mogą być udzielne także przez osoby prywatne. Beneficjentem pożyczki hipotecznej w przypadku pożyczek społecznościowych dla firm są przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce, które posiadają prawo do nieruchomości i mogą ustanowić na niej hipotekę. Co to oznacza? Warunkiem bezwzględnie koniecznym jest posiadanie prawa własności czy użytkowania wieczystego . Przy czym wartość tej nieruchomości w przypadku FutureCapital.pl musi dwukrotnie przewyższać wartość udzielonej pożyczki.