Pożyczki pod zastaw nieruchomości.

W Polsce istnieje sporo różnorodnych form kredytowania z rozmaitymi wariantami zabezpieczeń. Pożyczki hipoteczne udzielane są przez banki, ale coraz częściej także w sektorze pozabankowym. Dzisiaj przybliżamy temat pożyczek pod zastaw nieruchomości, udzielanych przedsiębiorcom na zasadzie crowdfundingu dłużnego.

Czym jest crowdfunding dłużny?

To nic innego jak finansowanie społecznościowe określonych projektów biznesowych. Na platformie FutureCapital.pl, przedsiębiorca może pozyskać środki na rozwój swojej firmy od indywidualnych inwestorów. Spłata zobowiązania odbywa się zazwyczaj w comiesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych. Główną zasadą udzielania pożyczek pod zastaw nieruchomości na platformie FutureCapital.pl są zabezpieczenia. Każdy pożyczkobiorca ubiegający się o 100 000 zł lub wyższą kwotę jest zobowiązany przedstawić propozycję zabezpieczenia trwałego.

Z punktu widzenia inwestorów to hipoteka jest najbardziej pożądanym zabezpieczeniem pożyczki. W kontekście crowdfundingu dłużnego niezmiernie istotne jest, aby inwestorzy nabrali zaufania inwestycyjnego do przedsiębiorcy starającego się o pozyskanie środków finansowych. Z tego właśnie powodu tak duży nacisk stawiany jest na obszar zabezpieczeń.

Często pada pytanie, jakiego rodzaju powinny być nieruchomości stanowiące zabezpieczenie pożyczek hipotecznych. W gruncie rzeczy pożyczka pod zastaw obejmuje nieruchomości każdego rodzaju. Zabezpieczeniem może być mieszkanie, dom wolnostojący, biurowiec czy nawet działka.

Czym właściwie jest pozabankowa pożyczka pod zastaw nieruchomości?

Przedsiębiorca jako zabezpieczenie przedstawia ustanowienie hipoteki na rzecz inwestorów. I to właśnie hipoteka stanowi mocne zabezpieczenie finansowe w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy z umowy. Warto pamiętać, że wartość nieruchomości musi przewyższać wysokość udzielonej pożyczki. Trzeba mieć też na uwadze, że nie ma tutaj znaczenia, czy prawo własności nieruchomości należy do spółki, czy do przedsiębiorcy.

Tym samym pozabankowa pożyczka pod zastaw nieruchomości okazuje się elastycznym rozwiązaniem w przypadku poszukiwania dodatkowych środków. Za pomocą pożyczki hipotecznej można sfinansować zakup potrzebnego sprzętu czy środków, które są niezbędne dla rozwoju firmy.

W jaki sposób uzyskać pozabankową pożyczkę pod zastaw nieruchomości w ramach finansowania społecznościowego?

Z formalnego punktu widzenia przedsiębiorca starający się o pożyczkę przede wszystkim musi posiadać dokument poświadczający jego prawo własności lokalu. Najczęściej jest to akt notarialny, wypis z rejestru gruntów czy odpis z księgi wieczystej. Aby inwestor podjął świadomą decyzję inwestorską niezbędne są też informacje o dochodach, niezaleganiu w podatkach w Urzędzie Skarbowym i składkach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dla inwestora istotna jest też informacja, czy przedsiębiorca został zweryfikowany w Biurze Informacji Kredytowej, Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz w Związku Banków Polskich.

Obok informacji dotyczących kondycji finansowej spółki kluczowy jest też precyzyjny opis samego przedsięwzięcia. Na tym etapie pomocni są opiekunowie aukcji, którzy bazując na swoim doświadczeniu w odpowiedni sposób przedstawiają biznesowy cel pożyczki. Takie działania ma na celu zainteresowanie aukcją pożyczkową jak najszerszego grona inwestorów. Po publikacji aukcji na portalu, inwestorom mogą się nasunąć dodatkowe pytania, tak więc pożyczkobiorca powinien być przygotowany na ścisłą współpracę z opiekunem swojej aukcji. Po jej zakończeniu następuje podpisanie umowy cywilnoprawnej u notariusza i wypłata środków finansowych na rachunek bankowy wskazany w umowie.

Pożyczki pod zastaw hipoteki dla firm już na dobre zagościły w obszarze pozabankowym. FutureCapital.pl jest platformą, która łączy przedsiębiorców z inwestorami prywatnymi. Ich zdecydowanie mocne strony to szybkie tempo udzielania oraz stałe oprocentowanie podczas całego okresu trwania pożyczki.