Polskie portale crowdfundingowe

Polskie platformy crowdfundingowe stają się coraz bardziej popularnym sposobem na alternatywne pozyskanie kapitału. Portale crowdfundingowe możemy podzielić na 3 podstawowe kategorie finansowania społecznościowego.

Crowdfunding udziałowy

Na polskim rynku prężnie działają platformy crowdfundingowe o charakterze udziałowym, określane też jako crowdfunding inwestycyjny. Są to platformy stricte komercyjne. Ich model biznesowy opiera się na prostej zasadzie. W zamian za wpłatę środków finansowych inwestor otrzymuje cześć udziałów w danym projekcie, co jest bezpośrednio powiązane z późniejszym wynagrodzeniem. Cechą charakterystyczną portali tego typu jest skala przedsięwzięcia. Inwestycyjne platformy crowdfundingowe są ukierunkowane na realizację przedsięwzięć poszukujących dofinansowania na poziomie kilku milionów złotych. Najbardziej rozpoznawalnymi portalami inwestycyjnymi w Polsce, obsługującymi innowacyjne projekty biznesowe są Beesfund oraz Findfunds.

Crowdfunding donacyjny

Crowdfunding donacyjny skupia się wokół indywidualnych zbiórek charytatywnych, organizacji non-profit, ale też coraz częściej przedsięwzięć biznesowych. To wsparcie finansowe ma charakter filantropijny. Tym samym, w ramach udzielonego wsparcia, donatorzy nie otrzymują żadnych gratyfikacji finansowych. Przykładem polskiej platformy crowdfundingowej tego typu jest Patronite. To serwis, który pozwala na pozyskanie funduszy przez twórców, najczęściej artystów czy podkasterów. Portal daje możliwość finansowania przedsięwzięć o zróżnicowanych celach inwestycyjnych.

Chyba najbardziej spektakularnym przykładem polskiego crowdfundingu donacyjnego jest case dwóch stosunkowo młodych rozgłośni radiowych, które pojawiły się w przestrzeni internetowej. Pierwszą z nich jest Radio Nowy Świat, w całości utrzymywane z datków słuchaczy. Posiada ono ponad 30 000 patronów, którzy cykliczne wspierają je kwotą ponad 620 000 zł. Celem zbiórki, który okazuje się jak najbardziej realny jest pokrycie bieżących potrzeb radia. Drugim głośnym przykładem crowdfundingu donacyjnego jest Radio 357, które aktualnie posiada ponad 43 000 patronów. Głównym celem jest pozyskanie 1 000 000 zł. W obydwu przypadkach patroni indywidualnie wybierają wysokość kwoty, którą chcę wesprzeć swoje radio. Pierwszy, najniższy próg to już 10 zł, a najwyższe wskazane kwoty do odpowiednio 3000 zł dla Radia Nowy Świat oraz 10 000 zł w przypadku Radia 357. Taka rozpiętość finansowa umożliwia swobodny wybór dopasowany do budżetu, chęci i możliwości zaangażowanych słuchaczy.

Platformy crowdfundingowe dla osób prywatnych

Polskie portale crowdfundingu donacyjnego skierowane są także do osób prywatnych. Przykładem tutaj może być Zrzutka czy Siepomaga. Ich wspólną cechą charakterystyczną jest to, że zbiórki pieniędzy realizowane są dla wsparcia osób prywatnych, najczęściej dzieci mierzących się z ciężkimi chorobami czy ludzi poszkodowanych przez wydarzenia losowe. W przypadku tych dwóch portali progi dotacyjne nie są określane. Każdy darczyńca samodzielnie decyduje, jaką kwotę przeznacza na dany cel i też dokonuje wyboru, czy chce pozostać anonimowy, czy też jest gotowy ujawnić swoje personalia. Zazwyczaj informacja o tego typu zbiórkach jest rozsyłana drogą pantoflową pomiędzy donatorami, którymi najczęściej są po prostu znajomi osób poszukujących wsparcia tego typu.

Crowdfunding dłużny

Interesującym sposobem inwestowania alternatywnego okazuje się crowdfunding dłużny. Jest to zarazem sposób pozyskiwania środków na rozwój firmy. Przedsiębiorca poszukujący finansowania swojego przedsięwzięcia prezentuje ofertę na portalu Futurecapital.pl, a prywatni inwestorzy po analizie załączonych dokumentów finansowych oraz informacji dodatkowych dodatkowych decydują, czy ta propozycja jest dla nich. Spłata zobowiązania przez przedsiębiorcę następuje zazwyczaj w formie określonych z góry rat kapitałowo – odsetkowych.

Podsumowując, crowdfunding to wyjątkowo elastyczne narzędzie, umożliwiające realizację celów biznesowych bez konieczności pozyskania jednego dużego inwestora. Polskie portale crowdfundingowe to też interesujący sposób na pozyskanie środków finansowych przez osoby prywatne w przypadku ciężkiej sytuacji osobistej oraz zdarzeń losowych. Jeżeli zaciekawił Cię temat crowdfundingu to sprawdź wpis Crowdfunding – czym jest i jak działa?