Proces inwestowania w crowdfunding dłużny od kuchni

Jak inwestować w crowdfunding dłużny

Stosunkowo często spotykamy się z pytaniami na temat tego, jak konkretnie wygląda proces inwestowania na portalu FutureCapital.pl. Dzisiaj postaramy się przybliżyć w przystępny sposób temat cyklu inwestorskiego, tak aby temat ten nie budził niczyich wątpliwości.

Zakładam konto inwestorskie i co dalej

Po procesie rejestracji konta inwestorskiego, na podany adres e-mail regularnie wysyłamy wiadomości dotyczące każdej opublikowanej aukcji. Inwestor za pomocą linka przenosi się bezpośrednio na podstronę serwisu dedykowaną konkretnej aukcji. Na niej właśnie ma możliwość przeanalizowania inwestycji pod kątem potrzebnej kwoty, rodzaju inwestycji czy kondycji finansowej przedsiębiorcy. Ale przede wszystkim może zapoznać się z zabezpieczeniami, jakie oferuje pożyczkobiorca. Na podstawie tej wiedzy każdy z inwestorów podejmuje autonomiczną decyzję na temat tego czy dana aukcja jest dla niego interesująca. Jeżeli uważa, że przedsięwzięcie jest rokujące inwestor podejmuje decyzję dotyczącą wysokości kwoty, jaką planuje zainwestować. Na etapie składania oferty ma możliwość także określenia proponowanego wynagrodzenia.

Inwestor powinien mieć na uwadze, że przez cały czas trwania aukcji pożyczkowej może zmodyfikować swoją ofertę, zarówno pod względem kwoty, jak i oprocentowania. Do momentu zakończenia aukcji, które zazwyczaj jest zaplanowane na 23.59 w określonym dniu, może także wycofać się, czyli po prostu usunąć swoją ofertę.

Zakończenie aukcji pożyczkowej

Po zakończeniu aukcji system automatycznie generuje umowę pomiędzy przedsiębiorcą (czyli pożyczkobiorcą), a inwestorem. Następnie umowa zostaje potwierdzona aktem notarialnym i przesłana na adres inwestora przesyłką listową rejestrowaną. Inwestor już po dostarczeniu przesyłki, na podstawie otrzymanego dokumentu dokonuje wpłaty na podany w umowie numer konta. Czas określony w regulaminie na dokonanie tej czynności to 3 dni robocze. Następnie, po zdefiniowanym w umowie terminie (najczęściej jest to 1 miesiąc w przypadku raty kapitałowo–odsetkowej) pożyczkobiorca zasila konto inwestora określoną kwotą.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania znajdują się pod linkiem: https://www.futurecapital.pl/faq-inwestorzy