Crowdfunding dłużny, czyli 5 kroków do pozyskania finansowania pozabankowego.

Krok nr 1. Rozważ dostępne opcje

Co powinien zrobić przedsiębiorca aby pozyskać finansowanie poza środowiskiem bankowym? Przede wszystkim powinien przeanalizować dostępne możliwości. Rozeznanie, które sposoby finansowania będą dla niego korzystne z finansowego punktu widzenia i najbardziej dogodne ze względu na warunki to podstawa do podjęcia decyzji. Niezmiernie ważne jest, aby zapoznać się z całkowitymi kosztami pożyczki, wraz ze wszystkimi prowizjami czy opłatami dodatkowymi. Istotny może się okazać również czas, w jakim przedsiębiorca pozyska środki finansowe, a także przedstawienie transparentnych zasad regulujących spłacanie zobowiązania. Na rynku polskim funkcjonuje co najmniej kilka platform oferujących finansowanie na zasadach crowdfundingu.

Krok nr 2. Dowiedz się, jak działa crowdfunding

Crowdfunding finansujący przedsięwzięcia biznesowe jest jednym ze sposobów na pozyskanie środków dla firmy. Istnieje kilka modeli crowdfundingu ukierunkowanego na rozwój przedsiębiorstw. Jednym z nich jest crowdfunding oparty na świadczeniach ze strony pożyczkobiorcy. Jest to modelowa forma finansowania społecznościowego, w ramach której inwestorom oferowane są rozmaite korzyści. Jedną z form finansowania społecznościowego jest crowdfunding dłużny, czyli schemat, w którym pożyczający oddaje inwestorom określoną kwotę, w skład której wchodzą zainwestowane środki wraz z ustalonym wynagrodzeniem.

Krok nr 3. Zadecyduj, czy crowdfunding jest dla Ciebie

Mocne strony finansowania biznesu za pomocą rozwiązań crowdfundingowych to przede wszystkim dostępność, nieskomplikowane procedury oraz stosunkowo szybki czas pozyskania środków. Nieomalże nieograniczona dostępność polega na tym, że platformy finansowania społecznościowego są dostępne w sieci, więc przedsiębiorca w dogodnym dla siebie czasie może złożyć wniosek. Proces składania wniosku na platformie FutureCapital.pl jest całkowicie zdigitalizowany, wiec nie ma konieczności osobistej wizyty w siedzibie firmy. Procedura składanie wniosku została skonstruowana w ten sposób, aby była jak najbardziej nieskomplikowana i transparentna. Wszelkie dokumenty dostarczane są online.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Po wejściu na stronę https://www.futurecapital.pl/pozyczki-pozabankowe/nowa pojawia się formularz wniosku.

Składanie wniosku odbywa się w trzech krokach.

Przede wszystkim należy wypełnić pola oznaczone gwiazdkami. W pierwszym kroku ważne jest podanie celu inwestycji oraz kwoty potrzebnej do jej realizacji, a także zadeklarowanie wysokości wynagrodzenia dla inwestorów.

Drugi krok to podanie danych firmy, a trzeci – danych przedsiębiorcy.

Uzupełniony wniosek pojawia się w systemie i zostaje przydzielony do odpowiedniego opiekuna aukcji pożyczkowej. Opiekun po zapoznaniu się z wnioskiem kontaktuje się z przedsiębiorcą aby ustalić wszelkie szczegóły.

Po skompletowaniu potrzebnych informacji na platformie FutureCapital.pl wystawiana jest aukcja, a informacja o niej jest wysyłana do wszystkich inwestorów FutureCapital.pl. Aukcja trwa zazwyczaj kilka dni, podczas której inwestorzy składają swoje oferty. Po zakończeniu aukcji system wskazuje zwycięskie oferty. Kluczowymi czynnikami są wysokość oferowanej kwoty oraz wysokość wynagrodzenia.

Słabą stroną crowdfundingu jest brak pewności, czy aukcja zyska zainteresowanie inwestorów, a tym samym czy zamknie się z sukcesem. Dlatego tak ważnym czynnikiem jest opisanie przedsięwzięcia w interesujący sposób, a także przedstawienie posiadanych zabezpieczeń.

Krok nr 4. Upewnij się, że posiadasz potrzebne dokumenty

Jeżeli posiadasz już historię finansową jako przedsiębiorca, to możesz aplikować o udzielenie pożyczki w ramach crowdfundingu dłużnego. Jakie dokumenty będą przydatne? Przede wszystkim zaświadczenie o odprowadzaniu podatku PIT lub CIT optymalnie za dwa lata oraz bilans. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej będzie to KPiR lub rachunek wyników. Minimalny czas przedstawionej historii finansowej to 3 miesiące, ale w tym przypadku obok historii finansowej konieczny będzie podpisany długoterminowy kontrakt.

Krok nr 5. Weź pod uwagę wszystkie czynniki, od których zależy sukces aukcji.

Aby zwiększyć swoje szanse na pozyskanie finansowanie od grona inwestorskiego skupionego wokół FutureCapital.pl warto dobrze się przygotować już na etapie składania wniosku. Przejrzyście opisany cel aukcji, właściwie dobrane zabezpieczenia dla inwestorów oraz dobór bonusów ma wpływ na decyzje inwestorskie. Inwestorzy biorą także pod uwagę czas trwania inwestycji oraz formę spłaty zobowiązania. Zawsze w tej procedurze wspierają swoja wiedzą i doświadczeniem opiekunowie aukcji.