Crowdfunding dłużny. Model inwestowania na miarę 2022 roku.

inwestycje w polskie przedsiębiorstwa

Crowdfunding dłużny to jeden z nowoczesnych modeli finansowania przedsięwzięć biznesowych, zyskujący w Polsce coraz większą popularność. Pozwala on w nieskomplikowany sposób pozyskać fundusze na rozwój firmy lub na wdrożenie nowego projektu, a zarazem okazuje się interesującym sposobem inwestowania. Crowdfunding dłużny, określany też jako finansowanie społecznościowe jest innowacyjnym instrumentem, umożliwiającym dywersyfikację kapitału inwestycyjnego.

Portal FutureCapital.pl skoncentrował się na crowdfundingu dłużnym już w 2018 roku. Na czym w gruncie rzeczy polega tego typu inwestowanie w firmy? Osoba poszukująca sposobu na pomnożenie swojego kapitału dołącza do grona inwestorskiego FutureCepital.pl, a tym samym otrzymuje dostęp do wszystkich aktywnych inwestycji, opublikowanych na portalu jako aukcje pożyczkowe. Inwestor ma możliwość samodzielnej analizy, a co za tym idzie wyboru projektu, który go zainteresuje. Ocenę ryzyka inwestycyjnego ułatwia bezpośredni dostęp do dokumentów finansowych spółki ubiegającej się o pożyczkę. Inwestor też każdorazowo decyduje, jaką kwotę i na jakich warunkach zainwestuje w dany projekt.

Warto pamiętać, że zarówno kwotę, jak i oczekiwane wynagrodzenie można dowolnie modyfikować podczas trwania aukcji. Po zakończeniu aukcji grupa zwycięskich inwestorów otrzymuje potwierdzoną notarialnie umowę cywilnoprawną z przedsiębiorcą upoważnionym do reprezentacji danej spółki. Na jej podstawie następuje przelanie środków finansowych na wskazany przez pożyczkobiorcę numer rachunku bankowego. Następnie, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie, na indywidualny rachunek inwestora pożyczkobiorca cyklicznie przelewa środki wynikające ze zobowiązania określonego umową.

Crowdfunding dłużny – jakie korzyści inwestycyjne daje finansowanie społecznościowe?

Ten rodzaj crowdfundingu to przede wszystkim możliwość pomnożenia własnych środków w środowisku pozabankowym. Inwestowanie w crowdfunding dłużny jest alternatywnym narzędziem umożliwiającym dywersyfikację własnych zasobów inwestycyjnych. Jest to także sposobność inwestycji w polskie nowatorskie projekty biznesowe. Crowdfunding dłużny jest rozwiązaniem z obszaru fintech (z ang. financial technology), które pozwoliło oddać w ręce inwestorów narzędzie dające nieomalże nieograniczone możliwości swobodnego dysponowania kapitałem. Platforma FutureCapital.pl to przestrzeń dla inwestowania alternatywnego, gdzie stopa zwrotu niejednokrotnie przekracza nawet 20% w skali roku.