ZMIANA WARUNKÓW POŻYCZEK NA PORTALU FUTURE CAPITAL

Pożyczki Future Capital

W ciągu ostatnich 2 lat, to jest od rozpoczęcia pandemii, ilość uzyskanych pożyczek społecznościowych na portalu Future Capital mocno się ograniczyła.

Wpływ pandemii na pożyczki społecznościowe

W roku 2020 począwszy od marca nastąpiło wstrzymanie działań wielu prywatnych inwestorów, którzy nie mogli być zdecydowanie pewni terminowej spłaty pożyczek przez firmy, które z dnia na dzień przestały normalnie funkcjonować na rynku. Sytuacja taka trwała do końca 2020 roku. Kolejny rok 2021 był znacznie lepszy, głównie dzięki uzyskaniu odpowiedniego odniesienia wyników za rok 2020 dla wielu firm pożyczających. Konsekwencją powrotu inwestorów było jednak podniesienie prawie o 10 punktów % wynagrodzenia za pożyczkę. Tak wysokie wynagrodzenie spowodowało, że wiele firm ubiegających się o pożyczkę na portalu www.futurecapital.pl musiało zrezygnować z tego rodzaju pożyczki.

Niestety wcale nie lepiej wyglądało uzyskanie pożyczki w sektorze bankowym, który kompletnie zlikwidował ofertę dla małych i średnich firm. Praktycznie nikt, to jest ani banki, ani prywatni pożyczkodawcy nie byli zainteresowani finansowaniem nowych firm typu startup. Na rynku pożyczkowym pojawiali się jedynie pożyczkobiorcy, którzy dysponowali trwałymi zabezpieczeniami typu hipoteka nieruchomości, przewłaszczenie ruchomości oraz cesją wierzytelności instytucji publicznej takiej jak np. Urząd Gminy czy Urząd Miasta lub firma państwowa.
Dlatego nawet pożyczki do 100 tysięcy złotych poza wekslem in blanco oraz notarialnym oświadczeniem o poddaniu się dobrowolnej egzekucji wymagały zabezpieczenia trwałego.

Wojna na Ukrainie i inflacja

Kolejny rok 2022 ponownie przyniósł wycofanie się z procesów pożyczkowych Future Capital wielu inwestorów, którzy obawiali się dysponować swoim kapitałem w związku z wojną na/w Ukrainie oraz podnoszącą się inflacją. Powrót inwestorów prywatnych nastąpił ponownie w ostatnim kwartale 2022 roku. Obecnie inwestorzy chętnie oferują swój kapitał wiedząc, że jest to nie tylko korzystne i najprostsze rozwiązanie inwestycyjne, ale również dlatego, że poziom wynagrodzenia za pożyczkę w dużej mierze chroni pożyczony kapitał przed inflacją. To bardzo istotny faktor inwestycyjny i coraz więcej inwestorów decyduje się na właśnie taką ochronę wartości własnego kapitału.
Zapoznaj się również z naszym artykułem sprzed roku o inwestowaniu w czasie inflacji.

Zmiana warunków kwalifikacji firm

Dla portalu Future Capital wszelkie powyższe argumenty pożyczkowe zarówno wpływające na inwestorów jak i pożyczkobiorców miały decydujący wpływ na zmianę warunków kwalifikacji pożyczkobiorców i tworzeniu zupełnie nowych warunków pożyczkowych zaspokających oczekiwania inwestorów.

Cały czas Future Capital obsługuje kilkadziesiąt zgłoszeń pożyczkowych tygodniowo, choć na stronę aukcji finalnie trafia ich tylko kilka. Bardzo mocno musieliśmy podnieść oczekiwania dotyczące zarówno wyników finansowych firm ubiegających się o pożyczkę Future Capital, jak również żądać odpowiedniego zabezpieczenia trwałego. Większość nowych pożyczkobiorców zobowiązana jest obecnie do przedstawienia zabezpieczenia hipotecznego lub przewłaszczenia ruchomości. Dzięki takiemu postępowaniu możemy przeprowadzać aukcję bezpieczne zarówno dla pożyczkodawcy, jak również pożyczkobiorcy.

Mamy Nowy Rok 2023 i wysoką inflację. Zobaczymy co przyniesie ten rok, ale pewne jest to, że przed inflacją nadal trzeba chronić kapitał inwestorów. Życzmy więc sobie w bieżącyn roku dobrych decyzji inwestycyjnych.

Co tydzień otrzymujemy kolejne wnioski rzetelnych firm, które chcą korzystać z pożyczek społecznościowych na portal Future Capital. Daje im to szansę na rozwój. I to nas cieszy.