Jakie firmy mogą liczyć na zainteresowanie inwestorów

Dla kogo są pożyczki społecznościowe?

Aby przedsiębiorca został zakwalifikowany do opublikowania aukcji pożyczkowej na platformie FutureCapital.pl musi spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim musi być zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIGD), lub jeżeli jest spółką konieczny jest wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). O pożyczkę na rozwój czy planowane inwestycje mogą również się starać rolnicy.

Zabezpieczenia pożyczek społecznościowych dla firm

Standardowym zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Największe szanse na otrzymanie pożyczki od grona Inwestorów Future Capital mają firmy, które osiągają dobre dochody oraz dysponują majątkiem pod zabezpieczenie pożyczki. Inwestorzy zarejestrowani na platformie Future Capital najbardziej cenią sobie zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomości. Kolejnym zabezpieczeniem preferowanym przez inwestorów jest umowa przewłaszczenia na czas spłaty pożyczki na ruchomościach firmowych. Mogą to być przykładowo linie produkcyjne, pojazdy, duże maszyny rolnicze czy urządzenia przemysłowe.

Pożyczki mogą też być zabezpieczone też cesją wierzytelności dla firm z podpisanymi kontraktami do wykonania. W tym przypadku kontrahent podpisujący umowę z pożyczkobiorcą firmy musi wyrazić zgodę na taką cesję wierzytelności.

Wysokość zabezpieczeń powinna mieć wartość minimum 200% kwoty pożyczki.

Dokumenty potrzebne do weryfikacji

Firmy, które składają wniosek pożyczkowy na portalu futurecapital.pl, są proszone o dokumenty finansowe typu PIT z UPO, CIT z UPO za poprzednie lata, książkę przychodów i rozchodów (KPIR) lub od spółek Rachunek Zysków i Strat (RZIS) i bilans za bieżący rok. Aby uzyskać wiedzę o kondycji finansowej potencjalnego Pożyczkobiorcy, prosimy też o raporty BIK prywatne i firmowe. Pozwalają one pozyskać wiedzę na temat tego, czy dochody firmy są wystarczające, aby pokryć spłatę pożyczki otrzymanej za pośrednictwem platformy FutureCapital.pl.

Jeśli firma nie ma jeszcze bogatej historii i nie posiada jeszcze wyników finansowych, to rozwiązaniem może się okazać poręczyciel z regularnymi dochodami, pochodzącymi z UOP (umowy o pracę) lub dysponującego nieruchomością z czystą hipoteką. W tym przypadku poręczyciel podpisuje weksel in blanco obok właściciela firmy.