Budowanie kapitału przyszłości

Dzisiaj serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstem autorstwa Krystyny Jarosz, prezes KAM Sp. z o.o., właściciela platformy FutureCapital.pl.

Jak inwestować, aby przyszłość była bezpieczna

Zacznijmy od zdefiniowania słowa „inwestycja”,. Okazuje się, że jeszcze sporo osób uważa zakup luksusowego samochodu za inwestycję. A w gruncie rzeczy jest to zwykły wydatek, gdyż samochód tuż po wyjechaniu z salonu traci ok. 30% na swojej wartości. Z inwestycją sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. Po zakupie inwestycyjnym możemy spodziewać się wzrostu jego wartości w przyszłości lub uzyskania dodatkowych dochodów z tytułu dokonanej inwestycji, chociażby w przypadku zakupu mieszkania pod wynajem.

Ludzie od wieków poszukiwali dobrych inwestycji. Najstarsze formy inwestowania to zakup nieruchomości, gruntów oraz lasów. Do dziś są to klasyczne formy inwestycji. Do klasycznych form inwestowania należą dziś także inwestycje w akcje i obligacje spółek notowanych na giełdzie a także w fundusze inwestycyjne. Można też zainwestować w nową, dobrze rokującą firmę osoby, którą znamy. W sytuacjach kryzysu gospodarczego, kiedy pieniądz traci na wartości z powodu rosnącej inflacji, można też zakupić złoto, srebro czy kamienie szlachetne. Już ich wartość sama w sobie stanowi zabezpieczenie inwestycji.

Inwestycje w kryptowaluty i nie tylko

Stosunkowo nową a jednocześnie bardzo ryzykowną według wielu ekspertów finansowych jest inwestycja w kryptowaluty. Ale najwięksi śmiałkowie, którzy odważyli się na to kilka lat temu, zarobili na bitcoinie już miliony, jak nie miliardy dolarów. Na innych kryptowalutach też oczywiście można mieć wysokie zyski.

Ale od dekad poszukiwane są alternatywne inwestycje. Do nich zaliczyć można zakup dzieł sztuki czy beczek whisky, których cena nie jest uzależniona od sytuacji na międzynarodowych rynków finansowych. Popularne są także inwestycje w wybrane roczniki win, których ceny po kilku czy kilkunastu latach podwajają się lub nawet zdziesięciokrotniają. No, ale na to trzeba jednak poczekać.

Inwestycje w pożyczki społecznościowe

W ostatnim czasie pojawiły się możliwości budowania kapitału przyszłości na inwestycjach w pożyczki społecznościowe dla firm lub osób prywatnych. Zwane są one z angielska social lending lub crowfunding. Tego typu inwestycje dają szansę na zyski od 10 do 35% w skali roku. Ten wynik plasuje taką formę inwestowania na pierwszym miejscu wśród inwestycji alternatywnych. Czas trwania takich inwestycji to zazwyczaj od 12 do 36 miesięcy. Przykładowo, jeśli pożyczka została udzielona na 3 lata, to kapitał po trzech latach pomnożył się o 3 x 35%, czyli o 105 %. Tym samym podwoił się, i ze 100 tysięcy złotych zrobiło się 200 tysięcy złotych. Prawda, że nieźle to wygląda?

Ale tak jak przy inwestowaniu w nieruchomość lub złoto, których cena może spaść po zakupie, tutaj też występuje ryzyko, że pożyczkobiorca będzie miał kłopot ze spłatą zobowiązań. Dlatego w takiej formie inwestowania bardzo istotne są zabezpieczenia tych pożyczek. Najbardziej bezpieczna i zarazem popularna jest hipoteka. Na platformie FutureCapital.pl stosujemy również przewłaszczenia na ruchomościach, czyli maszynach i innych urządzeniach pożyczkobiorcy. Kolejną formą zabezpieczenia jest umowa cesji wierzytelności. Jest to dobre rozwiązanie, gdy pożyczkobiorca posiada kontrakt z poważnym kontrahentem, jak na przykład spółka publiczna czy samorządowa. Oczywiście każda pożyczka obligatoryjnie jest zabezpieczona wekslem in blanco i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Jeżeli inwestor zadba dodatkowo o dywersyfikację swoich inwestycji w myśl brytyjskiej zasady „Don’t put all your eggs to one basket”, czyli nie wkłada się wszystkich jajek do jednego koszyka, to ryzyko maleje.

Aby przyszłość jawiła nam się świetlana, polecam jak najwcześniej zacząć budować swój kapitał przyszłości, szczególnie, że można go zacząć budować już od 1000 zł. Nic innego mi nie pozostało, jak życzyć wszystkim naszym Inwestorom powodzenia w decyzjach i działaniach inwestorskich.