Pożyczki inwestorskie

Czym są pożyczki inwestorskie i w jaki sposób można je wykorzystać do powiększenia swojego portfela inwestycyjnego? W tym tekście postaramy się przybliżyć Państwu zagadnienia związane z inwestowaniem w firmy. Najprościej rzecz ujmując pożyczka inwestorska to forma inwestowania kapitału, w której inwestor przeznacza określoną pulę swojej nadwyżki finansowej na pożyczkę dla firmy poszukującej wsparcia finansowego.

W jaki sposób odbywa się to za pośrednictwem platformy FutureCapital.pl?

Pierwszym krokiem inwestora jest rejestracja na platformie. Osoba zainteresowana pożyczkami inwestorskimi zakłada darmowe konto inwestora i niemalże w czasie rzeczywistym otrzymuje dostęp do aktualnych aukcji.

Jednym z głównych celów biznesowych FutureCapital.pl jest uproszczenie finansowania przedsięwzięć realizowanych przez polskich przedsiębiorców. Platforma umożliwia pozyskanie środków na rozwój firm za pomocą pożyczek inwestorskich pozyskanych w procesie crowdfundingu. Kto może zostać inwestorem? Każda pełnoletnia osoba, która założy konto na platformie. Drugim, nie mniej istotnym celem realizowanym przez platformę FutureCapital.pl jest umożliwienie inwestorom zwiększenia kapitału poprzez udział w wybranych przez nich pożyczkach inwestorskich.

Każda aukcja zawiera niezbędne informacje na temat przedsiębiorstwa poszukującego wsparcia, przede wszystkim opis działalności oraz cel pożyczki. Platforma FutureCapital.pl umożliwia każdemu inwestorowi samodzielną analizę kondycji finansowej potencjalnego pożyczkobiorcy. Analiza ta jest możliwa do przeprowadzenia na podstawie dokumentów finansowych przedsiębiorstwa, dołączonych do każdej aukcji.

Zarejestrowany inwestor po zalogowaniu otrzymuje nieograniczony dostęp do wszystkich aktywnych aukcji. Ma możliwość samodzielnego doboru projektu inwestycyjnego, który go zainteresuje. Dobiera też wysokość kwoty, którą zamierza zainwestować oraz oprocentowania inwestycji. Jak wszystkie inwestycje, także inwestowanie w firmy wiąże się z ryzykiem. Z tego powodu weryfikacja kondycji finansowej pożyczkobiorców jest niezbędna. Należy mieć świadomość, że każda inwestycja w firmę wiąże się z ryzykiem pożyczkowym, czyli – mówiąc wprost – zagrożeniem, że pożyczkobiorca nie będzie się sumiennie wywiązywał ze zobowiązań wynikających z umowy pożyczkowej.

W procesie weryfikacji inwestycji istotna jest zarówno analiza dokumentów finansowych spółki, jak i oferowane przez potencjalnego pożyczkobiorcę zabezpieczenia. Wszystkie aukcje dotyczące pożyczek inwestorskich, które są publikowane na portalu FutureCapital.pl obligatoryjnie zabezpieczone są wekslem in blanco oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Warto zwrócić jednak uwagę na dodatkowe zabezpieczenia, jak hipoteka, przewłaszczenie czy cesja wierzytelności. Dodatkowym aspektem jest także potwierdzenie wiarygodności pożyczkobiorcy poprzez weryfikację w bazach BIK, BIG i ZBP.

Wszystkie te informacje są dostępne przy każdej opublikowanej aukcji pożyczkowej, więc osoby zainteresowane udzieleniem pożyczki inwestorskiej mają do nich dostęp i mogą je zweryfikować własnym sumptem.

Jak pokazało kilkuletnie już doświadczenie FutureCapital.pl, pożyczki inwestorskie okazały się interesującym tematem dla inwestorów. Z czego to wynika? Zapewne niebagatelne znaczenie ma fakt, iż mają one atrakcyjne wynagrodzenie, sięgające nawet 20% w skali roku. Ta alternatywna forma inwestowania charakteryzuje się też nieskomplikowaną procedurą. Zazwyczaj proces inwestycji od momentu podpisania umowy do pierwszej wypłaty środków trwa ok. miesiąca. Kolejny argument świadczący na korzyść pożyczek inwestorskich to pełna poufność, ale także innowacyjny sposób pozyskania środków, czyli crowdfounding. Pożyczki inwestorskie udzielane za pomocą FutureCapital.pl są spłacane zazwyczaj po 12 – 18 miesiącach.

Dla firmy poszukującej finansowania ważny może też być brak konieczności dokonania jakichkolwiek przedpłat. Pożyczki inwestorskie charakteryzują się tym, że wszelkie opłaty są pobieranej od pożyczkobiorcy tylko i wyłącznie po pomyślnie zakończonej aukcji, czyli zebraniu co najmniej 90% wnioskowanej kwoty. Minimalna kwota pożyczki dla firm wynosi 50 000 PLN, natomiast maksymalnie jest to 500 000 PLN.

Dlaczego warto inwestować w pożyczki dla firm?

Wysokość wynagrodzenia dla inwestorów wynosi od 17% do 24%.

Czas trwania inwestycji to zazwyczaj rok, po tym czasie kapitał wraz z odsetkami wraca do inwestora, umożliwiając kolejne inwestycje.

Transparentność inwestycji – inwestor przed podjęciem decyzji ma możliwość zapoznania się z dokumentacją finansową pożyczkobiorcy i samodzielnie ocenia ryzyko.

Zabezpieczenia inwestycji – podstawowe to weksel in blanco oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Przy pożyczkach od 100 000 PLN wymagane są twarde zabezpieczenia, jak hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, czy cesja wierzytelności.

Pożyczki inwestorskie to alternatywa dla nisko oprocentowanych kont oszczędnościowych, czy lokat, które posiadają realne ujemne oprocentowanie.