Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie
Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Zapewne już wielu naszych Inwestorów wie, że do sposobów zabezpieczenia ich kapitału pożyczkowego dołączyliśmy kolejny i bardzo istotny. Jest to przewłaszczenie na zabezpieczenie. W kilku zdaniach postaram się Państwu wyjaśnić, w jaki sposób działa tego rodzaju zabezpieczenie. Tekst ten ma na celu przybliżenie charakteru przewłaszczenia na zabezpieczenie, i wytłumaczenia, dlaczego można je traktować jako istotne zabezpieczenie środków pożyczanych Pożyczkobiorcy.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – jak to działa?

Otóż w naszej praktyce pożyczkowej pojawia się coraz więcej Pożyczkobiorców, którzy pragną uzyskać np. kredyt pozabankowy na kwotę, które ze względu na ich wysokość lub ze względu na konieczność dodatkowego zabezpieczenia zaciągniętej pożyczki muszą oprzeć się na tak zwanym zabezpieczeniu trwałym. No, ale co począć, jeśli Pożyczkobiorca nie posiada nieruchomości, na której hipotece można się zabezpieczyć?

Dotychczas brak zabezpieczenia hipotecznego właściwie od razu dyskwalifikował potencjalnego Pożyczkobiorcę, który chciał uzyskać pożyczkę powyżej 100 000 zł. Dlatego nasz dział prawny już w ubiegłym roku zaczął sprawdzać możliwości zabezpieczenia na środkach trwałych Pożyczkobiorcy, które można nazwać „ruchomościami”.

Na podstawie przedstawionego przez Pożyczkobiorcę wykazu Środków Trwałych, możemy obecnie określić ich wartość i możliwości zabezpieczenia pobieranej od Inwestorów pożyczki. O co tutaj chodzi? Głównie o określenie wartości danego środka trwałego, jako zabezpieczenie pożyczki. Proszę zauważyć, że określona przez księgowego Pożyczkobiorcy wartość ruchomości opiera się na jego aktualnej wycenie, zależnej od ceny nabycia i wartości amortyzacji. Często nie ma to nic wspólnego z realną wartością urządzenia, maszyny, samochodu lub ciągnika. Dlatego ruchomości łatwo zbywalne, czyli takie, którymi zainteresowany jest rynek np. samochody, są wyceniane zgodnie z obecną  wartością rynkową. Natomiast maszyny i urządzenia specjalistyczne, mogą zostać wycenione również rynkowo np. na 25-30% ich wartości. Dlaczego? Ponieważ takie urządzenia są o wiele trudniej zbywalne.`

Procedura prawna przewłaszczenia

Czyli już wiemy co stanowi przewłaszczenie na zabezpieczenie ruchomości w obszarze ich wartości rynkowej. A teraz przejdźmy do procedury prawnej przewłaszczenia na zabezpieczenie. W momencie poddania pod przewłaszczenie elementów majątku swojej firmy Pożyczkobiorca traci na czas trwania pożyczki prawo własności obiektu przewłaszczonego. Co to oznacza i na czym to polega?

Czym skutkuje podpisanie umowy przewłaszczeniowej

Podpisanie przez Pożyczkobiorcę umowy o przewłaszczenie na zabezpieczenie u notariusza powoduje, że na czas trwania pożyczki, czyli do  czasu ostatecznej spłaty kapitału wraz z odsetkami i ewentualnie innymi obciążeniami (np. karne odsetki za opóźnienia w spłacie) właścicielem ruchomość pozostaje Inwestor-Pożyczkodawca. W przypadku, gdy np.pożyczka na rozwój firmy nie jest spłacana może on w każdej chwili zażądać od Pożyczkobiorcy wydania ruchomości. Aby cały ten proces nie był zbyt skomplikowany i dodatkowo wymagający dla Inwestora, zawsze żądamy od Pożyczkobiorcy dodatkowego ubezpieczenia ruchomości przewłaszczanej wraz z cesją ubezpieczyciela na rzecz Inwestora.

Co to oznacza? Że Pożyczkobiorca nie tylko ubezpiecza ruchomość od zniszczenia i kradzieży, ale jednocześnie zrzeka się wypłaty ubezpieczenia na rzecz Inwestora, który przejmuje cesję ubezpieczeniową.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że wykazałem w powyższym tekście skuteczność przewłaszczenia na zabezpieczenie ruchomości, jako trwałego zabezpieczenia pożyczki dokonywanej przez Inwestora.

Jeśli nie wszystko będzie dla Państwa jasne, proszę o wpisywania swoich zapytań lub komentarzy poniżej tego tekstu w miejscu DODAJ KOMENTARZ, a ja bardzo chętnie szybko udzielę wyjaśnienia lub uzupełnienia informacji.

Zachęcam też do bezpośredniego kontaktu.

Paweł Jarosz

tel. +48 606 209 613

e-mail: p.jarosz@futurecapital.pl