W co inwestować w 2021 roku? Inwestycje alternatywne.

W co inwestować w 2021? Inwestycje alternatywne
Inwestycja alternatywne. Pożyczki społecznościowe dla firm.

Sytuacja gospodarcza, która nastała w wyniku pandemii COVID-19 spowodowała, że polscy inwestorzy posiadający środki finansowe byli zmuszeni znacząco zmodyfikować portfolio swoich inwestycji. Wynika to po części z faktu, że rok 2021 okazał się schyłkowy dla inwestycji w lokaty bankowe. Za taki stan rzeczy odpowiada znaczące obniżenie oprocentowania, które dzisiaj kształtuje się na poziomie ok. 1%. Efektem tej sytuacji znaczący odpływ środków finansowych z lokat (ok. 30%), szacowany kwotowo przez NBP na 93 mld pln.

W związku z zaistniałą sytuacją posiadacze wolnych środków finansowych rozważają nowe kierunki inwestycyjne. Często zadają pytania dotyczące tego w co inwestować w 2021 roku i na co zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach. Z jednej strony niezmiernie istotnym czynnikiem stało się bezpieczeństwo i pewność zysku, z drugiej zaś wysokość spodziewanego wynagrodzenia. Inwestorzy pod uwagę biorą zarówno tradycyjne formy, jak giełda, fundusze inwestycyjne czy nieruchomości, ale coraz przychylniej patrzą na inwestycje alternatywne. W tym obszarze atrakcyjne okazują się tematy związane z rynkiem e-commerce, inwestowanie alternatywne w start up-y czy w fundusze ETF, ale też numizmaty, dzieła sztuki czy luksusowe alkohole.

Jak znaleźć inwestycje alternatywne, w których stopa zwrotu jest na poziomie kilkunastoprocentowym?

W obszarze zainteresowań polskich inwestorów coraz ważniejsze miejsce zajmuje finansowanie społecznościowe (z ang. crowd founding). Jedną z popularniejszych płaszczyzn inwestowania alternatywnego jest Peer to Peer Business Lending, która obejmuje inwestycje w przedsiębiorstwa poszukujące finansowania zewnętrznego. Prywatny inwestor może skorzystać z usług platformy pożyczek społecznościowych i wybrać interesującą dla siebie inwestycję. Interesującym przykładem alternatywnej formy inwestowania na polskim rynku jest FutureCapital.pl.

Na czym polega idea Peer to Peer Business Lending w praktyce?

Pożyczki społecznościowe dla firm to stosunkowo nowy temat w Polsce. Okazuje się, że na świecie ta forma finansowania pozabankowego ma ponad 15-letnią historię. Sformułowanie social lending pojawiło się w Wielkiej Brytanii i USA już w 2005 roku. Ten sposób finansowania zyskał popularność, gdy technologia internetowa okazała się na tyle rozwinięta, aby wykorzystać ją do obrotu finansowego.

Dzisiaj uzyskanie kredytu w banku okazuje się zdecydowanie bardziej skomplikowane niż jeszcze rok temu. Nawet podmioty z transparentną historią kredytową napotykają na problemy proceduralne oraz wydłużony okres oczekiwania na decyzję. Ta sytuacja sprawiła, że przedsiębiorcy poszukują alternatywnych źródeł pozyskania funduszy na rozwój firmy. To właśnie w tym miejscu pojawia się przestrzeń dla finansowania społecznościowego.

W jaki sposób działa ta metoda finansowania alternatywnego?

Przedsiębiorca, który potrzebuje zastrzyku finansowego składa wniosek pożyczkowy na platformie FutureCapital.pl. Właściciele tego portalu postawili na indywidualne spojrzenie przy weryfikacji przedsiębiorców. Kwintesencją Peer to Peer Business Lending w wydaniu Future Capital stało się stworzenie bezpiecznego środowiska dla inwestorów. Spółka realizuje to zarówno za pomocą zawansowanych rozwiązań IT, ale też osobistego doświadczenia pracowników spółki. Po etapie weryfikującym kondycję finansową, oferta potencjalnego przedsiębiorcy jest publikowana w formie aukcji pożyczkowej.

Każda z aukcji zawiera informacje dotyczące celu inwestycji, czasu trwania zobowiązania oraz proponowanego wynagrodzenia dla inwestorów. Natomiast osoby z grona inwestorów zarejestrowanych na platformie FutureCapital.pl mają możliwość składania swoich ofert. Po zakończeniu aukcji zwycięzcy podpisują umowę z pożyczkobiorcą i uruchamiają środki finansowe. W tym momencie pożyczkobiorca może już rozpoczynać swoją inwestycję w firmę. Ustalana jest forma zwrotu z tej alternatywnej inwestycji i od tej pory na konto inwestora od pożyczkobiorcy wpływa ustalone wynagrodzenie wraz z zainwestowanym kapitałem.


PR & Marketing Manager. Specjalizuje się w zarządzaniu obszarem marketingu, komunikowania wewnętrznego i zewnętrznego. Ekspert w koordynowaniu relacji firmy z otoczeniem. Kontakt: e-mail: a.kopecka@futurecapital.pl tel.: +48 793 59 79 79